Πτώση για τρίτο συνεχόμενο μήνα, εμφάνισαν τον Μάρτιο οι τραπεζικές καταθέσεις στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

Καταθέσεις και ρέπος των μη ΝΧΙ στα ΝΧΙ στην Ελλάδα (εκτός της Τράπεζας της Ελλάδος)
(υπόλοιπα τέλους περιόδου, σε εκατ. ευρώ)
Τέλος περιόδου Δεκ-13 Δεκ-14 Δεκ-15 Ιαν-16 Φεβ-16 Μαρ-16
1.2 Επιχειρήσεις και Νοικοκυριά 163.251 160.285 123.377 122.228 121.687 121.469
1.2.ε Σε ευρώ 153.877 151.479 117.010 116.105 115.528 115.493
1.2.ν Σε λοιπά νομίσματα 9.375 8.806 6.368 6.124 6.159 5.976