Εισφορές 26,95% για κύρια ασφάλιση και υγεία θα καταβάλλουν όσοι επαγγελματίες, μισθωτοί ή ακόμη και συνταξιούχοι λάβουν αμοιβή με απόδειξη δαπανών (τίτλο κτήσης), σύμφωνα με διάταξη νόμου που καταρτίζει το υπουργείο Εργασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ενάμιση χρόνο μετά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου κι ενώ οι πληρωμές με απόδειξη δαπάνης έχουν σε πολλές περιπτώσεις υποκαταστήσει τα Δελτία Παροχής Υπηρεσιών, το υπουργείο Εργασίας ετοιμάζει διάταξη με την οποία θα ξεκαθαρίζεται απόλυτα ότι σε όλες τις αμοιβές με απόδειξη δαπάνης θα καταβάλλεται εισφορά 20% υπέρ ΕΦΚΑ και 6,95% υπέρ ΕΟΠΥΥ (η οποία εισπράττεται από τον ΕΦΚΑ).

Η διάταξη ήδη έχει αποσταλεί στους εκπροσώπους των δανειστών, καθώς αυτοί ήταν που κατά την πρόσφατη επίσκεψή τους στη χώρα μας ζήτησαν μετ’ επιτάσεως από την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας να διευθετήσει το θέμα. Κι αυτό, γιατί ο νόμος Κατρούγκαλου δεν ξεκαθαρίζει το τοπίο. Συγκεκριμένα, προβλέπει ότι πρέπει να καταβάλλεται ασφαλιστική εισφορά βάσει του άρθρου 39 δηλαδή αντίστοιχη αυτής που καταβάλλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες για εισόδημα που προέρχεται από την άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος, για το οποίο εκδίδονται δελτία παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια ή αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης, χωρίς να διευκρινίζει τι ισχύει για ήδη συνταξιούχους, άνεργους, φοιτητές ή νοικοκυρές που έχουν ευκαιριακά ή περιστασιακά κάποια απασχόληση και αμείβονται γι’ αυτήν με τίτλους κτήσης.

Μάλιστα, όλο το προηγούμενο διάστημα, παρατηρείται το φαινόμενο, πρώην «μπλοκάκηδες», ελεύθεροι επαγγελματίες που έκλεισαν τα βιβλία τους και κατήργησαν το Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, να αμείβονται με τίτλους κτήσης, θεωρώντας ότι θα γλιτώσουν από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Κάτι που δεν διέφυγε την προσοχή των δανειστών, οι οποίοι ζήτησαν άμεσα τη διευθέτηση του θέματος.

Από το υπουργείο Εργασίας έχει συσταθεί επιτροπή, η οποία κλήθηκε να αντιμετωπίσει προβλήματα όπως το τι θα ισχύει σε περίπτωση που κάποιος μισθωτός αποκτά εισόδημα με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης, αν δηλαδή θα καταβάλλει εισφορές για τη μισθωτή εργασία σύμφωνα με το άρθρο 38 και για την αμοιβή με την απόδειξη σύμφωνα με το άρθρο 39 και τι στην περίπτωση που κάποιος δεν έχει καμία ιδιότητα και απλά παρέχει άπαξ μια υπηρεσία και αμείβεται με απόδειξη δαπάνης.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Κ», η διάταξη στην οποία έχουν καταλήξει στο υπουργείο Εργασίας προβλέπει ότι οι εισφορές ορίζονται στο 26,95% και θα παρακρατούνται στην πηγή. Η εισφορά δηλαδή θα αφαιρείται από την αμοιβή του προσώπου που θα λαμβάνει τον τίτλο κτήσης, θα κατατίθεται όμως στον ΕΦΚΑ από τον αντισυμβαλλόμενο – εργοδότη. Μάλιστα, αρχικά θα αφαιρείται ο φόρος της τάξεως του 20% και στη συνέχεια θα υπολογίζεται η εισφορά.

Στις προθέσεις της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι η διάταξη να ισχύσει για όλους, από την 1η Ιανουαρίου 2018 και μετά.

Εφόσον οι εκπρόσωποι των δανειστών αποδεχθούν την ελληνική πρόταση, κάτι που δεν θεωρείται και τόσο εύκολο, όσοι εντός του 2017 έλαβαν αμοιβή με τίτλο κτήσης δεν θα καταβάλουν εισφορές για το τρέχον έτος.

Με εγκύκλιο θα διευκρινιστούν ο ασφαλιστικός χρόνος στον οποίο θα αντιστοιχεί η αμοιβή με τίτλο κτήσης, κυρίως για τους ανέργους και τους συνταξιούχους καθώς και ο τρόπος που οι «εργοδότες» θα καταθέτουν στον ΕΦΚΑ τα ποσά της εισφοράς που θα παρακρατούν.

Ειδικά για τους συνταξιούχους, η υπό διαπραγμάτευση διάταξη ορίζει ότι για τον ασφαλιστικό χρόνο στον οποίο θα αντιστοιχεί η απόδειξη δαπάνης που θα λάβουν, η σύνταξη θα μειώνεται κατά 60%, όπως προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου για την απασχόληση συνταξιούχων.