Ικανοποιητικά κινήθηκαν τα μεγέθη της ”NP Ασφαλιστική” στο Α’ εξάμηνο 2021, σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, αλλά και με το σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς, όπως εκτιμά η εταιρεία. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση, τα μεγέθη της εταιρείας επιδεικνύουν σημαντική αντοχή απέναντι στην κρίση, συνέπεια στα καλά αποτελέσματα και αυξημένη παραγωγικότητα στις ασφαλιστικές εργασίες.

H ”NP Ασφαλιστική” διατήρησε στο Α’ εξάμηνο του έτους τους πολύ υψηλούς Δείκτες Φερεγγυότητας της και ενίσχυσε σημαντικά τα ίδια κεφάλαια του οργανισμού.

Συνοπτικά τα κυριότερα οικονομικά αποτελέσματα για το Α’ εξάμηνο της ”NP Ασφαλιστική” έχουν ως εξής:

– Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων αυξήθηκε κατά 7,6% σε σχέση με τον Ιούνιο 2020.

– Ο κλάδος αυτοκινήτων είναι θετικός 4,5% και οι λοιποί κλάδοι (κυρίως οι κλάδοι περιουσίας, μεταφορών και τα έργα) σημειώνουν αύξηση 29,2%.

– Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ξεπέρασε τα 118 εκατ. ευρώ. 

– Το λειτουργικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στα 6,8 εκατ. ευρώ, με τα κέρδη προ φόρων να υπερβαίνουν τα 5,7 εκατ. ευρώ βάσει των IFRS.

– Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 78,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 7,6%. 

Πηγή