Οφειλές στο δημόσιο από 20.000-50.000 ευρώ

03Νοέ.

Έως 120 δόσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Σύμφωνα με τις πρόσφατες δηλώσεις της Υπουργού Εργασίας, οι διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς και εκπροσώπους των δανειστών όσον αφορά τη ρύθμιση των χρεών προς το Δημόσιο ύψους από 20.000 έως 50.000 ευρώ έχουν ήδη κλείσει κι, εντός των δύο επόμενων εβδομάδων, ήτοι μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, αναμένεται να εκδοθεί η σχετική κοινή Υπουργική Απόφαση από τους Υπουργούς Οικονομικών κι Εργασίας.

Η συμφωνία, κατά τις τελευταίες πληροφορίες, περιλαμβάνει την πρόβλεψη για μία διαδικασία εκτίμησης και υπολογισμού των δόσεων που θα έχει ως εξής:

Το πρώτον, θα γίνεται σημαντικό «κούρεμα» ύψους 85% των προσαυξήσεων, τόκων υπερημερίας και προστίμων επί των οφειλών, το οποίο θα αφήνει το συνολικό χρέος της επιχείρησης. Το ποσό αυτό που μένει θα διαιρείται με το EBITDA, δηλαδή με τα κέρδη προ φόρων, τόκων κι αποσβέσεων, του τελευταίου έτους πριν την αίτηση υπαγωγής ή του μέσου αποτελέσματος των δύο καλύτερων από τα τρία τελευταία έτη πριν την αίτηση υπαγωγής (θα λαμβάνεται, υπ’ όψιν, ο καλύτερος συντελεστής για την επιχείρηση). Αν το αποτέλεσμα της διαίρεσης είναι μικρότερο ή ίσο με το 8, δηλαδή αν το χρέος είναι μέχρι 8 φορές μεγαλύτερο από τα κέρδη, ο οφειλέτης θα εντάσσεται στην αυτοματοποιημένη διαδικασία των δόσεων. Η διαίρεση αυτή στην πραγματικότητα αποτελεί κριτήριο βιωσιμότητας.

Αν η διαίρεση εμφανίσει την οφειλή περισσότερο από 8 φορές μεγαλύτερη από τα κέρδη, για να υπαχθεί ο οφειλέτης στη ρύθμιση, θα πρέπει να προηγηθεί η υποβολή και η αξιολόγηση μελέτης βιωσιμότητας, θα ορίζεται δε και συντονιστής. Από την άλλη, εκτός ρύθμισης θα μένουν όσοι έχουν συνολική περιουσιακή αξία που υπερβαίνει την οφειλή 25 ή περισσότερες φορές, γιατί θα θεωρούνται στρατηγικοί κακοπληρωτές που, μολονότι έχουν διαθέσιμη προς ρευστοποίηση περιουσία, αρνούνται να πληρώσουν τις οφειλές τους. Σε κάθε περίπτωση, οι δόσεις που θα προκύψουν δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 120, ενώ το ποσό της δόσης δεν θα μπορεί να είναι κατώτερο από 50 ευρώ. Υπάρχει μία περίπτωση κατά την οποία οι δόσεις μπορούν να μειωθούν: εάν το EBITDA είναι μεγαλύτερο του ενός τρίτου του χρέους της επιχείρησης. Τούτο συμβαίνει διότι οι επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία αυτή θα θεωρηθούν ως «εύρωστες» και ικανές να ανταπεξέλθουν σε μία ρύθμιση λιγότερων δόσεων.

Εκτιμάται έτσι ότι όσοι δεν είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές δε θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες ως προς την υπαγωγή τους στην παρούσα ρύθμιση.

Παράλληλη πρόβλεψη θα υπάρχει και για τους ελεύθερους επαγγελματίες χωρίς πτωχευτική ικανότητα (δηλ. δικηγόρους, ιατρούς και μηχανικούς, μεταξύ άλλων), για τους οποίους θα υπάρχει διαδικασία εκτός των πλαισίων του εξωδικαστικού μηχανισμού, καθώς και για ελεύθερους επαγγελματίες με πτωχευτική ικανότητα (όπως εμπόρους), οι οποίοι θα μπορούν να υπαχθούν στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις βιωσιμότητας.

Διαφοροποίηση από τα ήδη ισχύοντα για τις επιχειρήσεις όμως θα παρουσιάζει η αντιμετώπιση των ελεύθερων επαγγελματιών συγκριτικά με αυτήν των επιχειρήσεων ως προς το εξής: από τα έσοδα του ελεύθερου επαγγελματία θα αφαιρούνται τα έξοδα για τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης του ιδίου και της οικογενείας του, οι οποίες θα υπολογίζονται κλιμακωτά, ανάλογα με την οικογενειακή του κατάσταση, κατά τα πρότυπα του υπολογισμού στα πλαίσια του νόμου 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά.

Εντός των επόμενων δύο εβδομάδων οι εκτιμήσεις αυτές θα οριστικοποιηθούν, καθώς αναμένεται να λάβει χώρα η τελική συμφωνία με τους θεσμούς και η κοινή Υπουργική Απόφαση θα δημοσιευθεί, θέτοντας σε ισχύ το καθεστώς των σχετικών ρυθμίσεων και βάζοντας παράλληλα τέλος στην αγωνία χιλιάδων συμπολιτών μας όσον αφορά τη δυνατότητα ρύθμισης και τις προϋποθέσεις αυτής.

Για περισσότερες πληροφορίες και προσωπικό ραντεβού με του συνεργάτες του γραφείου μας με σκοπό την ρύθμίση οφελών και την αποφυγή πλειστηριασμών και μπτωχεύσεων επικοινωνήστε στα τηλεφωνά του γραφείου τηλ. 2421022373 & 2421044873