Τα νέα του ΕΣΠΑ

Open Data Platform – Έρευνα κοινού

22/2/2021

Η Open Data Platform είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που παρουσιάζει πληροφορίες σχετικά με την αξιοποίηση πόρων και τα επιτεύγματα της Πολιτικής Συνοχής στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) 2014-2020.

Η πλατφόρμα απεικονίζει, για περισσότερα από 530 προγράμματα, τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα. Στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και της πρόσβασης του κοινού στην ενημέρωση.

Εντός του έτους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναδιαμορφώσει την πλατφόρμα  ώστε να περιλαμβάνει πληροφορίες για το REACT-EU και τα προγράμματα της περιόδου 2021-2027.

Προκειμένου να προσδιοριστούν οι ανάγκες και οι προτεραιότητες των χρηστών, ξεκίνησε μια σύντομη έρευνα, η οποία θα είναι ανοιχτή έως τις 26 Φεβρουαρίου: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/esif-open-data-2021

Λάβετε μέρος και προσδιορίστε τις δικές σας ανάγκες και προτεραιότητες για ανοιχτά δεδομένα.

Είδος

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/2/2021

Πηγή