[18.08.2017]

«ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΗΜA – ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΚΑΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΚΕΝΑ»

Επιμέλεια:
Γεώργιος Θωμ. Παπαδημητρίου
Φοροτεχνικός – Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ. (Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων Νομού Καρδίτσας)
Γ.Γ. ΓΕ.Ο.Φ.ΙΝ. (Γεωργικό Οικονομικό Φορολογικό Ινστιτούτο)
Οικονομικός Επόπτης Ε.Β.Ε. Καρδίτσας

Κατατέθηκε (για μία ακόμη φορά σε άσχετο Νομοσχέδιο), τροπολογία που αφορά τους αγρότες, στο νομοσχέδιο με τον τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, με αποτέλεσμα όταν κάποιος να αναζητά τις διατάξεις, να ψάχνει και να μη βρίσκει τίποτε.

Με την εν λόγω τροπολογία ορίζεται ως υποχρεωτική η τήρηση από τους εργοδότες «Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία» για τις οριζόμενες κατηγορίες. Το εν λόγω Βιβλίο προσκομίζεται και θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), επέχει θέση Πίνακα Ωρών Εργασίας Προσωπικού, τηρείται στο χώρο εργασίας και είναι στη διάθεση των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων.

Πιο συγκεκριμένα:

Βιβλίο Ημερησίων Δελτίων Απασχολούμενου προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία:

Οι κατηγορίες στις οποίες γίνεται υποχρεωτική η τήρηση του εν λόγω βιβλίου είναι:

α. Αλιεργάτες με σχέση ή σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε έναν ή περισσότερους εργοδότες, συμπεριλαμβανομένων των αλιεργατών πολιτών τρίτων χωρών του ν. 4251/2014 (Α’ 80), που ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 (Α’ 85).

β. Μετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι, σύμφωνα με το ν. 4251/2014, προσκαλούνται από εργοδότες με σκοπό την απασχόληση σε αγροτικές εργασίες και ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 40 του ν. 4387/2016.

2. Το Βιβλίο θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, επέχει θέση Πίνακα Ωρών Εργασίας Προσωπικού, τηρείται στο χώρο εργασίας και είναι στη διάθεση των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων. Η συμπλήρωση του Βιβλίου πραγματοποιείται, σε κάθε περίπτωση, πριν από την έναρξη εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού της παρ. 1.

3. Σε περίπτωση μη αναγραφής του απασχολούμενου προσωπικού της παρ. 1 στο Βιβλίο, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου εργοδότη, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα διοικητική κύρωση κατά δέσμια αρμοδιότητα, σύμφωνα με τις ισχύουσες για την αδήλωτη εργασία διατάξεις.

4. Σε κάθε υπόχρεο, που δεν θεωρεί, δεν τηρεί ή δεν επιδεικνύει για οποιονδήποτε λόγο στα αρμόδια όργανα ελέγχου το Βιβλίο, πλέον των κυρώσεων της παρ. 3, επιβάλλεται σε βάρος του, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, ως ευθέως αποδεικνυόμενη παράβαση κατά δέσμια αρμοδιότητα, πρόστιμο ύψους τριακοσίων (300) ευρώ.

5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος, όπως ιδίως ο τύπος του Βιβλίου, τα στοιχεία που περιλαμβάνει και η εξειδίκευση της διαδικασίας επιβολής των διοικητικών κυρώσεων. (Πηγή: Taxheaven).

Καταρχάς η εν λόγω τροποποίηση κρίνεται θετικά, καθώς δίνεται δυνατότητα στους εργοδότες αγρότες να καταγράφουν κάθε μέρα στο βιβλίο αυτό, τους εργάτες που θα απασχολήσουν, χωρίς να υπάρχει υποχρέωση να τρέχουν στην Επιθεώρηση Εργασίας από την προηγούμενη (κάτι που δεν μπορεί να γίνει και δεν γίνεται ούτως ή άλλως).

Το πρόβλημα που εξακολουθεί να παραμένει είναι ότι η εν λόγω τροποποίηση καλύπτει τις ανάγκες του 30% του εργατικού πληθυσμού στα χωράφια. Πολύ απλά διότι αφορά του αλιεργάτες και τους μετακλητούς που καλούνται να εργαστούν στη χώρα μας.

Δεν υπάρχει καμία αναφορά για τους απασχολούμενους με εργόσημο. Γιατί άραγε; Εκτός κι αν αναφέρεται κάπου αλλού και δεν το πρόσεξα, για ποιο λόγο μένουν απ΄ έξω οι εργάτες γης; Εσκεμμένα γίνεται αυτό;

Από τη στιγμή που γνωρίζουν πολύ καλά οι υπεύθυνοι ότι δεν μπορούμε να προσκομίσουμε πίνακα προσωπικού σε καμία των περιπτώσεων για τους απασχολούμενους εργάτες στα χωράφια, θα έπρεπε πρώτα απ’ όλα να υπάρχει ρητή αναφορά για τους εργάτες γης και να συμπεριλαμβάνονται κι αυτοί που αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό απασχολούμενων.

Ελπίζω ότι γρήγορα θα διορθωθεί αυτό, αν θέλουμε να μιλάμε πράγματι για προσπάθεια αποτύπωσης της πραγματικότητας στα χωράφια. Είναι καιρός πλέον να αρχίσουν να κατανοούν οι έχοντες τον λόγο στη σύνταξη των αποφάσεων, ότι πρέπει να έχουν αυτιά και μάτια ανοιχτά και να ακούν, να διαβάζουν, να παρατηρούν και να διορθώνουν άμεσα, όλα τα κακώς κείμενα που εμφανίζονται έπειτα από μία διάταξη που ψηφίζεται. Κάνουν που κάνουν το λάθος και στέλνουν τροποποιήσεις, πολλές φορές χωρίς καμία επικοινωνία με τον έξω κόσμο, τουλάχιστον ας προσέξουν τα λάθη που εντοπίζονται και ας κινηθούν άμεσα για τη διόρθωσή τους. Με τον τρόπο αυτό θα δείξουν ότι πράγματι έχουν σκοπό τη διόρθωση των όποιων λαθών.

«ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΤΑ ΕΡΓΟΣΗΜΑ ΙΣΧΥΟΥΝ»

Έχει επικρατήσει ένας πανικός σχετικά με τα εργόσημα. Προς το παρόν δεν έχει αλλάξει κάτι, ότι ίσχυε ισχύει. Όσοι μεταφέρουν από στόμα σε στόμα κάτι που άκουσαν στο δρόμο, εκτός του ότι είναι επικίνδυνοι με τη μεταφορά των ανούσιων σχολίων, κάνουν κακό και στον εαυτό τους γιατί δεν πρόκειται ποτέ να ασχοληθεί κανείς μαζί τους. Τα εργόσημα ισχύουν όπως ίσχυαν. Δηλαδή, πας στο γκισέ της τράπεζας ή των ΕΛΤΑ, καταβάλεις το ποσό που έχεις σκοπό να καταβάλλεις, παίρνεις τα παραστατικά και φεύγεις. Με τη σειρά του ο δικαιούχος της αμοιβής πηγαίνει στο γκισέ της τράπεζας ή του ταχυδρομείου με το αποδεικτικό καταβολής τους εργοσήμου που του έδωσε ο εργοδότης, του κρατάνε το 10% (10%, 10%, 10%, είπαμε 10%, ελληνικά μιλάμε και λέμε 10%), και του δίνουν το υπόλοιπο της αμοιβής του και φεύγει. Μέχρι νεοτέρας η κράτηση είναι 10%. (Φημολογείται ότι προσεχώς και μάλιστα άμεσα θα γίνει 15% ή και 20%, αλλά προς το παρόν είναι 10%).