Το υπουργείο Οικονομικών δίνει τρεις δυνατότητες τμηματικής εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων χρεών προς ΔΟΥ και τελωνεία έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις. Αυτό τουλάχιστον ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

Οι ρυθμίσεις με την Εφορία πρέπει να γίνονται άμεσα, γιατί αν ο φορολογούμενος δεν ενταχθεί σε αυτές, κινδυνεύει άμεσα με κατασχέσεις σε καταθέσεις, μισθούς, συντάξεις και με κάθε μορφής κατάσχεση, με απίστευτη γραφειοκρατία και με κίνδυνο απώλειας της περιουσίας του.

Έγκυροι νομικοί υπενθυμίζουν και την αυστηροποίηση των 100 δόσεων από την 1η Ιουλίου, αφού οι πολίτες για να μη χαθεί η ρύθμιση, πρέπει να εντάξουν στην πάγια ρύθμιση των 12 ή των 24 δόσεων τις νέες οφειλές τους. Δηλαδή, φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις.

Για να δούμε αναλυτικά τι δυνατότητες έχουν οι πολίτες:

1. Οι εκατό δόσεις: Για να μη βρεθείτε εκτός ρύθμισης, μπορείτε: Να εξοφλείτε εφάπαξ και μέσα σε διάστημα 15 ημερών τις νέες οφειλές σας ή να ρυθμίσετε σε 12 ή 24 μηνιαίες δόσεις την οφειλή.

2. Οι κίνδυνοι: Τι επέρχεται, λοιπόν, αν βρεθώ εκτός ρύθμισης; Οι κίνδυνοι πολλοί», αφού όσοι δεν μπουν στη ρύθμιση θα αντιμετωπίσουν κατασχέσεις ή πλειστηριασμούς της περιουσίας τους.

3. Το νομικό «οπλοστάσιο»: Τι επικαλούμαι για τη ρύθμιση; Ποιοι νόμοι με καλύπτουν; Επ’ αυτού, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων μάς διαβεβαιώνει ότι έχουμε τρεις νομικές καλύψεις. α) Το άρθρο 43 του Ν. 4174/2013, με το οποίο ρυθμίζονται οι βεβαιωμένες οφειλές σε πρόγραμμα ρύθμισης που δεν υπερβαίνει το ένα και κατ’ εξαίρεση τα δύο έτη. Δηλαδή μπορούν να ρυθμιστούν σε 12 ή σε 24 δόσεις. β) Τη ρύθμιση της υποπαραγράφου Α2 της παρ. Α΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013, με το οποίο ρυθμίζονται οι βεβαιωμένες στις ΔΟΥ και στα τελωνεία οφειλές, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες στο σύνολό τους ή, τουλάχιστον, μία δόση αυτών. γ) Τη ρύθμιση της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013, με την οποία ρυθμίζονται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με τις οποίες δύνανται να καταβάλλονται έως και την 30/6/2017 οι βεβαιωμένες έως τις 31/12/2012 στις ΔΟΥ και στα Τελωνεία οφειλές.

4. Δυνατότητα νέας ένταξης: Χάνω τη ρύθμιση για πολλούς λόγους… Μπορώ να επανενταχθώ; Μπορείτε, αν η απώλεια οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, δηλαδή ασθένεια, απόλυση κ.λπ. Εδώ, ο πολίτης μπορεί εντός δύο μηνών από την απώλειά της να υποβάλει άπαξ αίτηση επανένταξής του στη ρύθμιση με την επίσημη αιτιολογία ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο». Το υπουργείο Οικονομικών υπενθυμίζει ότι «η αίτηση επανένταξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε εφαρμογή στη διεύθυνση του διαδικτύου www.gsis.gr του υπουργείου Οικονομικών.

5. Οι συνέπειες αν δεν πληρωθεί το χρέος: Ο νόμος είναι σκληρός! Πάμε σε κατάσχεση κινητών. Αυτό, γίνεται είτε στα χέρια του οφειλέτη είτε απαιτήσεων του οφειλέτη που βρίσκονται στα χέρια τρίτου, όπως ενοίκια. Πάμε σε κατάσχεση ακινήτων. Ακόμη, σε διοικητικές ή ασφαλιστικές ποινές. Εδώ απαιτείται προσοχή. Το υπουργείο Οικονομικών τονίζει ότι «από τη στιγμή της επίδοσης στον οφειλέτη της έκθεσης κατάσχεσης, στερείται της ελεύθερης διάθεσης του ακινήτου και των συστατικών στοιχείων του ακινήτου, ακόμη και εάν αυτά δεν περιγράφονται στην έκθεση κατάσχεσης ή αν ήταν παρών ο οφειλέτης κατά την κατάσχεση, από τότε. Επίσης, η έκθεση κατάσχεσης δεν σημαίνει άμεσο πλειστηριασμό.

6. Ο πλειστηριασμός: Είναι απλό, αλλά πολύ σημαντικό το ερώτημα, πότε ο έφορος μπορεί να διατάξει πλειστηριασμό. Εδώ, προσέξτε τα εξής: Μπορεί να δώσει εντολή, αν ο οφειλέτης δεν έχει ρυθμίσει τις οφειλές του μετά την παρέλευση σαράντα ημερών και το αργότερο σε τέσσερις μήνες από την κατάσχεση. Ο έφορος μπορεί να ορίσει ημερομηνία πλειστηριασμού το αργότερο σε πέντε μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του προγράμματος. Αν δεν γίνει πλειστηριασμός, κατά το υπουργείο Οικονομικών, την ορισμένη ημερομηνία, εκδίδει νέο πρόγραμμα το αργότερο εντός έτους από την ημέρα που ο πλειστηριασμός δεν διενεργήθηκε ή ανεστάλη και ορίζει νέα ημερομηνία.

6. Αναστολή πλειστηριασμού: Η αναστολή επιτυγχάνεται με την ένταξη του οφειλέτη σε πρόγραμμα ρύθμισης των οφειλών του. Ακόμη, με την έκδοση δικαστικής απόφασης περί αναστολής του. Επίσης, πολλοί ρωτούν αν είναι δυνατή η άρση κατάσχεσης και η εξάλειψη υποθήκης επί ακινήτου για χρέη προς το Δημόσιο. Το υπουργείο Οικονομικών λέει «ναι, μετά την εξόφληση ή τη διαγραφή του χρέους για το οποίο επιβλήθηκε το μέτρο ή μετά την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο όργανο με συγκεκριμένους, κατά περίπτωση, όρους αποδέσμευσης». Μην ξεχνάτε ότι «πάνω από 501 ευρώ, μπορεί κάποιος να χάσει ακόμη και το σπίτι του!».

7. Τι μπορώ να σώσω στην κατάσχεση; Κατά το υπουργείο Οικονομικών και σύμφωνα με τον νόμο, «δεν έχουμε κατάσχεση, εφόσον το συνολικό ποσό αυτών μηνιαίως, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών, είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ». Αν ξεπερνάει το ποσό αυτό, επιτρέπεται η κατάσχεση για τα χρέη προς το Δημόσιο επί του 50% υπερβάλλοντος ποσού των 1.000 ευρώ και μέχρι των 1.500 ευρώ, καθώς και επί του συνόλου του υπερβάλλοντος ποσού των 1.500 ευρώ. Ακατάσχετο είναι το ποσό των 1.250 ευρώ μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα.