Συνολική ρύθμιση για χρέη άνω των 20.000 για τράπεζες, εφορία και ταμεία

    Δύο κεντρικούς πυλώνες έχει το νομοσχέδιο για την ρύθμιση των μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων που δόθηκε σήμερα το μεσημέρι στη δημοσιότητα από τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρη Παπαδημητρίου.

Ο πρώτος εξ αυτών είναι η καθολικότητα της ρύθμισης δηλαδή η ρύθμιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων αφορά εκτός από τις τράπεζες χρέη προς την Εφορία, τα Ασφαλιστικά Ταμεία κλπ. Ο δεύτερος αφορά το ποσό των ληξιπροθέσμων απαιτήσεων.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι στην διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις που οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές ξεπερνούν το ποσό των 20 χιλιάδων ευρώ.

Η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών που περιγράφεται στο σχέδιο νόμου θα διεξάγεται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων που θα αναπτυχθεί στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. ΥΠ.ΟΙΚ.).

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα έχει κυρίως τις παρακάτω λειτουργίες και εφαρμογές:

(α) ταυτοποίηση των συμμετεχόντων στη διαδικασία μέσω των μοναδικών κωδικών για χρήση των εφαρμογών του συστήματος TAXISnet του Υπουργείου Οικονομικών,

(β) υποβολή αίτησης υπαγωγής και συνοδευτικών εγγράφων σε ψηφιακή ή ηλεκτρονική μορφή,

(γ) αυτοματοποιημένο σύστημα ανάθεσης υπόθεσης σε συντονιστή,

(δ) σύστημα επικοινωνίας μεταξύ συντονιστών και Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.,

(ε) πρόσβαση συντονιστή, οφειλέτη και συμμετεχόντων πιστωτών στο περιεχόμενο της αίτησης υπαγωγής του οφειλέτη και στα συνοδευτικά έγγραφα,

(στ) σύστημα επικοινωνίας και ανταλλαγής εγγράφων μεταξύ συντονιστή, οφειλέτη και συμμετεχόντων πιστωτών,

(ζ) έκδοση πιστοποιημένων εγγράφων,

(η) υπολογιστικές εφαρμογές.

Το σχέδιο νόμου δόθηκε ήδη σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση που θα κρατήσει έως και τις 3 Μαρτίου 2017.

«Με τη νομοθετική αυτή πρωτοβουλία», όπως δηλώνει ο κ. Παπαδημητρίου, «επιδιώκεται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου που θα διευκολύνει την επίτευξη ρύθμισης των συνολικών οφειλών των βιώσιμων επιχειρήσεων τόσο προς τον ιδιωτικό τομέα, όσο και προς το Δημόσιο, στοχεύοντας δια της ορθολογικής διευθέτησης ή ακόμη και απομείωσης των χρεών των αυτών στη συνέχιση της λειτουργίας τους, διασφαλίζοντας παράλληλα χιλιάδες θέσεις εργασίας και εξυγιαίνοντας ταυτόχρονα το τραπεζικό σύστημα, ώστε να στηριχθεί συνολικά η οικονομία».