Τα αναλυτικά στοιχεία των δηλώσεων φορολογικού έτους 2015 παρουσίασε  η Ανεξάρτητη Αρχή δημοσίων εσόδων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, 6.194.233 Φορολογούμενοι δήλωσαν συνολικά το φορολογικό έτος 2015,   75,157 δις ενώ φορολογήθηκαν αντίστοιχα για 82,100 δις και κατέβαλαν  αντίστοιχα  φόρο 8.142 δις ευρώ.

Τα δηλωθέντα και φορολογηθέντα εισοδήματα ανά κλιμάκιο εισοδήματος

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΤΕΛΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
ΕΤΟΣ 2016
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (φορολογικών δηλώσεων) ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Τελική Φορολογική Επιβάρυνση
 ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
_ = 0 598,266 1,526,084,208 15,412,751
  <  1.000 686,438 155,133,131 2,505,286,685 41,621,484
  1.000 –  2.000 253,375 377,429,341 1,054,669,602 28,819,646
  2.000 –  3.000 253,331 626,966,720 1,158,125,703 34,732,741
  3.000 –  4.000 236,111 832,864,216 1,209,745,803 37,937,342
  4.000 –  5.000 336,093 1,507,400,669 1,858,452,773 38,721,089
  5.000 –  6.000 272,897 1,497,763,892 1,734,290,590 41,950,549
  6.000 –  7.000 285,437 1,849,511,779 2,031,795,459 42,307,216
  7.000 –  8.000 233,326 1,747,626,201 1,882,710,695 43,473,211
  8.000 –  9.000 217,287 1,845,193,402 1,956,087,428 43,252,655
  9.000 – 10.000 203,429 1,930,670,651 2,016,617,800 46,609,593
 10.000  – 11.000 186,712 1,960,792,697 2,024,700,485 62,634,701
 11.000  – 12.000 201,865 2,321,098,907 2,376,326,061 93,092,869
 12.000  – 13.000 176,141 2,200,605,044 2,242,621,141 105,173,804
 13.000  – 14.000 166,727 2,250,313,427 2,285,532,106 128,193,625
 14.000  – 15.000 156,573 2,268,915,147 2,299,187,680 147,297,553
 15.000  – 16.000 144,922 2,245,729,181 2,270,918,549 162,060,894
 16.000  – 17.000 151,290 2,492,315,469 2,516,234,716 197,853,113
 17.000  – 18.000 124,543 2,178,110,868 2,196,199,117 183,143,766
 18.000  – 19.000 114,146 2,111,225,043 2,125,610,430 187,868,328
 19.000  – 20.000 105,404 2,054,627,960 2,066,987,758 192,116,758
 20.000  – 22.000 172,697 3,615,931,941 3,633,070,426 351,450,822
 22.000  – 24.000 131,917 3,029,697,067 3,039,846,541 307,717,636
 24.000  – 26.000 105,899 2,643,992,314 2,650,503,688 280,056,669
 26.000  – 28.000 88,453 2,386,044,060 2,391,044,841 262,898,508
 28.000  – 30.000 77,445 2,244,350,501 2,247,998,026 258,612,693
 30.000  – 33.000 97,288 3,059,906,410 3,063,462,604 370,015,971
 33.000  – 36.000 81,944 2,823,502,142 2,826,171,349 360,195,607
 36.000  – 39.000 68,160 2,552,337,141 2,554,229,347 345,630,293
 39.000  – 42.000 52,837 2,135,760,439 2,137,182,655 310,829,132
 42.000  – 45.000 38,035 1,651,511,352 1,652,512,167 262,434,796
 45.000  – 50.000 43,553 2,061,145,044 2,062,590,881 354,525,043
 50.000  – 55.000 28,601 1,497,506,633 1,498,365,228 278,356,864
 55.000  – 60.000 20,270 1,162,634,914 1,163,144,761 231,626,130
 60.000  – 65.000 14,733 918,992,947 919,310,909 192,641,091
 65.000  – 70.000 11,292 760,919,682 761,368,753 165,781,751
 70.000  – 75.000 8,483 614,032,878 614,515,571 138,458,893
 75.000  – 80.000 6,760 523,330,908 523,492,922 120,754,080
 80.000  – 85.000 5,439 448,264,559 448,448,819 105,538,935
 85.000  – 90.000 4,553 397,996,515 398,156,066 95,351,439
 90.000  – 95.000 3,758 347,153,657 347,237,452 84,506,128
 95.000  -100.000 3,108 302,824,855 303,061,852 75,295,669
100.000 -110.000 4,858 508,825,429 509,212,383 127,480,073
110.000 -120.000 3,520 403,804,850 403,849,037 103,756,262
120.000 -130.000 2,584 322,180,873 322,303,185 83,882,770
130.000 -140.000 2,017 271,807,887 271,843,645 73,288,904
140.000 -150.000 1,606 232,415,254 232,427,761 62,873,790
150.000 -160.000 1,266 196,136,580 196,151,627 52,273,533
160.000 -170.000 994 163,811,521 163,903,999 44,485,067
170.000 -180.000 826 144,424,467 144,428,991 39,465,110
180.000 -200.000 1,327 251,422,613 251,574,686 68,822,165
200.000 -220.000 977 204,786,498 205,002,870 55,202,575
220.000 -250.000 1,018 238,094,397 238,099,008 64,708,244
250.000 -280.000 729 193,037,179 193,157,718 51,598,743
280.000 -310.000 487 143,626,879 143,626,879 37,052,006
310.000 -340.000 395 127,924,992 127,929,038 30,910,784
340.000 -370.000 313 111,115,655 111,115,655 26,852,680
370.000 -400.000 224 85,802,871 85,802,871 22,998,852
400.000 -450.000 289 122,331,464 122,364,980 30,320,517
450.000 -500.000 228 108,305,218 108,305,318 26,121,180
500.000 -550.000 155 80,959,284 80,964,394 18,572,221
550.000 -600.000 120 68,810,324 68,810,324 15,419,259
600.000 -650.000 79 49,131,238 49,131,238 12,517,328
650.000 -700.000 76 51,081,386 51,118,797 12,127,670
700.000 -800.000 127 94,515,338 94,518,457 21,417,971
800.000 -900.000 91 77,093,902 77,093,902 16,821,376
900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ 389 1,273,961,751 1,273,964,668 216,600,742
Γενικό Άθροισμα 6,194,233 75,157,537,551 82,100,601,077 8,142,521,658

 

Tο δηλωθέν εισόδημα των 82,1 δισ. ευρώ προήλθε από τις ακόλουθες επιμέρους πηγές:

6,052 δισ. ευρώ από ακίνητα
3,77 δισ. ευρώ από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα και υπεραξία από μεταβίβαση κεφαλαίου
4,676 δισ. ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα
1,25 δισ. ευρώ από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα
59,4 δισ. ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις και
6,943 από τη διαφορά δηλωθέν και τεκμαρτού εισοδήματος.