Από την έντυπη έκδοση

Της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου
[email protected]

Δυσκολίες στην κάλυψη των αναγκών σε ρεύμα εάν κλείσουν πλήρως οι «στρόφιγγες» του ρωσικού φυσικού αερίου εντοπίζει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Αυτό επισημαίνει η ανεξάρτητη Αρχή στο Σχέδιο Προληπτικής Δράσης για τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο, που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση χθες και μέχρι την 1η Αυγούστου.

Δεδομένου του σημαντικού μεριδίου που έχει το αέριο στην εγχώρια ηλεκτροπαραγωγή, και το «κενό» που επομένως θα δημιουργούσε η διακοπή της τροφοδοσίας μέσω του Turk Stream, η ΡΑΕ συμπεραίνει ότι στην περίπτωση αυτή δεν μπορούν να αποκλειστούν προβλήματα στην ασφαλή κάλυψη των εγχώριων αναγκών σε ρεύμα.

Στο επίκεντρο των σχεδιασμών βρίσκεται το επικαιροποιημένο σενάριο για κλείσιμο της κάνουλας τους πρώτους μήνες του 2023, κάτι που θα «μεταφραζόταν» σε μηδενική ροή καυσίμου από το Σιδηρόκαστρο (απ’ όπου εισάγεται αέριο από τη Μόσχα). Η ΡΑΕ υιοθετεί ως υπόθεση εργασίας τη μηδενική ροή καυσίμου και από τους Κήπους, με παράλληλη συνέχιση των εισαγωγών LNG από τη Ρεβυθούσα που θα λειτουργεί στο μέγιστο της δυναμικότητάς της.

Γίνεται επίσης η παραδοχή ότι συνεχίζονται σε πλήρη δυναμικότητα οι εξαγωγές αερίου στη Βουλγαρία, όπως και η λειτουργία των διεθνών διασυνδέσεων. Σε μια τέτοια περίπτωση, ακόμη κι αν «γυρίσουν» σε ντίζελ οι 5 μονάδες αερίου που έχουν αυτή τη δυνατότητα, και είναι διαθέσιμες όλες οι λιγνιτικές μονάδες, τότε δεν αποσοβείται ο κίνδυνος.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΔΕΣΦΑ στο δικό του Σχέδιο Δράσης είχε εισηγηθεί τη μείωση των εξαγωγών φυσικού αερίου και τη διακοπή των εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας (η οποία πάντως είναι μέτρο έσχατης ανάγκης στο πλαίσιο της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς ενέργειας της Ε.Ε.) για να υπάρχει επάρκεια εφοδιασμού.

Σε κάθε περίπτωση, ο κίνδυνος για ενεργειακή επάρκεια θα είναι μεγαλύτερος αν δεν έχει τεθεί έως τότε σε λειτουργία η νέα λιγνιτική μονάδα «Πτολεμαΐδα 5» της ΔΕΗ, κάτι που πάντως προγραμματίζεται να συμβεί στο φθινόπωρο. Με την ένταξή της στο σύστημα περιορίζεται μεν ο κίνδυνος για γενικευμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, χωρίς ωστόσο να εξαλείφεται το ενδεχόμενο να χρειαστεί ορισμένοι καταναλωτές (σε πρώτη φάση βιομηχανίες) να παίρνουν ρεύμα με το «δελτίο». 

Προτεραιότητα εφοδιασμού

Σε περίπτωση κρίσης εφοδιασμού ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι θα διασφαλίζεται κατά προτεραιότητα η τροφοδοσία των οικιακών καταναλωτών, καθώς και των εξής φορέων: νοσοκομεία, σχολεία, αεροδρόμια, πρατήρια καυσίμων για μέσα μαζικής μεταφοράς και απορριμματοφόρα, κτήρια του Δημοσίου, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις τηλεθέρμανσης.

Προβλέπεται επίσης κατά προτεραιότητα τροφοδοσία κρίσιμων βιομηχανικών εγκαταστάσεων, π.χ. στους τομείς υγείας, ασφάλειας, άμυνας, διύλισης, τροφίμων ή σε κλάδους όπου απότομη διακοπή της τροφοδοσίας με φυσικό αέριο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στις εγκαταστάσεις (π.χ. βιολογικά φάρμακα, βιομηχανία υφασμάτων, φαρμακοβιομηχανία, τους περισσότερους τομείς χημικών διεργασιών, λιπάσματα, γυαλί, χάλυβα, αλουμίνιο, διυλιστήρια, ασβέστη, τομείς κεραμικών).

Το σχέδιο προδιαγράφει επίσης επείγουσες διαδικασίες για τη διασφάλιση αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ιταλία, που θα χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση κρίσης εφοδιασμού. Προβλέπεται ειδικότερα ότι οι υπόχρεοι τήρησης των αποθεμάτων θα πρέπει σε διάστημα 20 ημερών από την έγκριση του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης να εξασφαλίσουν τις προϋποθέσεις για την αποθήκευση αερίου, συνολικής ποσότητας ίσης με 1,14 τεραβατώρες. Η ΡΑΕ προτείνει δύο εναλλακτικές ως προς την ανάθεση της υποχρέωσης αποθήκευσης: είτε στους προμηθευτές που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, είτε στον ΔΕΣΦΑ.

Το ελληνικό σύστημα συνδέεται με το ιταλικό μέσω του αγωγού ΤΑΡ, ο οποίος δεν έχει δυνατότητα φυσικής αντίστροφης ροής. Συνεπώς, οι ποσότητες που πιθανώς θα χρειαστούν και θα είναι αποθηκευμένες στην Ιταλία θα εξασφαλιστούν με τη μέθοδο της εικονικής αντίστροφης ροής (ουσιαστικά με «παρακράτηση» ποσοτήτων αερίου που προορίζονταν για την ιταλική αγορά).

Τέλος, η ΡΑΕ εισηγείται τη διενέργεια ενημερωτικών εκστρατειών για τη συνετή χρήση και περιορισμό της άσκοπης κατανάλωσης φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια μιας ενδεχόμενης κρίσης.

Πηγή