Προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων – Οδηγία 90/270/ΕΟΚ – Άρθρο 9, παράγραφος 3 – Εργασία σε εξοπλισμό με οθόνη οπτικής απεικόνισης – Προστασία των ματιών και της όρασης των εργαζομένων – Ειδικά γυαλιά – Γυαλιά οράσεως – Αγορά από τον εργαζόμενο – Τρόποι κάλυψης του κόστους από τον εργοδότη Πηγή