ESPA Banner

Αγρότες: Επαναπροσδιορίζεται η συνολική ισχύς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προκειμένου να θεωρηθεί η διαχείρισή τους ως αγροτική εκμετάλλευση

Με το άρθρο 10 νέας τροπολογίας στο νομοσχέδιο «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας και Τουρισμού, ρυθμίσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης» επαναπροσδιορίζεται η συνολική ισχύς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας [μικρότερη από πεντακόσιες (500) KW, [...]

Ο τρόπος και η διαδικασία με την οποία θα επιχορηγούνται οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε περιοχές που πλήττονται από θεομηνίες

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση  74617 ΕΞ 2021 με την οποία ρυθμίζονται θέματα επιχορήγησης των επιχειρήσεων για θεομηνίες σύμφωνα με το νέο πλαίσιο του νόμου 4797/2021.Εκτίμηση ζημιών1. Η εκτίμηση και η καταγραφή των ζημιών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από θεομηνίες της περ. α του άρθρου 3 του ν. 4797/2021, γίνεται [...]

Τι ισχύει από σήμερα για τη χρήση μάσκας σε εξωτερικούς χώρους και χώρους εργασίας – Δημοσιεύθηκε η απόφαση

Δημοσιεύθηκε η απόφαση με την οποία ρυθμίζεται η χρήση της μάσκας από σήμερα 24 Ιουνίου 2021 και εφεξής. Η απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.39151/23.6.2021 τροποποιεί την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.38197/18.6.2021 αναφορικά με τη μη χρήση μάσκας στους εξωτερικούς χώρους όπου δεν παρατηρείται συνωστισμός και το άρθρο 2 της ως άνω ΚΥΑ αντικαθίσταται ως εξής:«Άρθρο 2Υποχρέωση [...]

Κατατέθηκε στη Βουλή το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025.

24 Ιούνιος 2021 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 Με τις διατάξεις του ανωτέρω σχεδίου νόμου εγκρίνεται το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) ετών 20222025, στο οποίο αναφέρονται μεσοπρόθεσμοι στόχοι και δημοσιονομικές εξελίξεις καθώς και μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δαπανών για τον κρατικό προϋπολογισμό.Οι στόχοι αποτυπώνονται αναλυτικά στους παρατιθέμενους πίνακες. Πηγή

ΣτΕ 2176/2020 – Παραγραφή – Δικόγραφο Πρόσθετων Λόγων

Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-06-2021 ] Κατηγορία: Λοιπά ΣτΕ 2176/2020 Παραγραφή – Δικόγραφο Πρόσθετων Λόγων Το παρόν είναι προσβάσιμο μόνο από τους συνδρομητές του κόμβου, αποτελεί αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύεται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε [...]

68225 ΕΞ 2021/09-06-2021 – Τροποποίηση της υπό στοιχεία 127519 ΕΞ 2020/6-11-2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των θεμάτων λειτουργίας της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών» (Β’4939).

Αριθμ. 68225 ΕΞ 2021Τροποποίηση της υπό στοιχεία 127519 ΕΞ 2020/6-11-2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των θεμάτων λειτουργίας της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών» (Β'4939).(ΦΕΚ Β 2666/23.6.2021)Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α) Της παρ. 11 του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της [...]

74074 ΕΞ 2021 – Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο των άρθρων 64-77 του ν. 4790/2021 (Α’ 48).

Αριθμ. 74074 ΕΞ 2021Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο των άρθρων 64-77 του ν. 4790/2021 (Α' 48).(ΦΕΚ Β' 2668/23.6.2021)ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΈχοντας υπόψη:1. Την παρ. [...]

Παράταση μέχρι 30.6.2021 της εφαρμογής των μέτρων στήριξης ναυτικής εργασίας

Με την υπόψη τροπολογία η οποία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας και Τουρισμού, ρυθμίσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης» , ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του [...]

Tax Explorer – Ιούνιος 2021: Λόγοι ανωτέρας βίας και COVID – Συγκρότηση εταιρικού κεφαλαίου – Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων – Αντιστοιχία του Λογαριασμού 32 στα ΕΛΠ

Οπωσδήποτε τα θέματα της επικαιρότητας αυτή την περίοδο, αφορούν τις φορολογικές δηλώσεις των φυσικών και νομικών προσώπων και σε δεύτερο βαθμό λόγω της αναμενόμενης παράτασης το myDATA. Τα θέματα αυτά καλύπτονται βέβαια επαρκώς στην αρθρογραφία και το υλικό γενικά του κόμβου.Η στήλη μας φιλοδοξεί να αναδεικνύει θέματα που μπορεί να [...]

ΓΣΕΕ: Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων λόγω υψηλών θερμοκρασιών.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ23/6/2021Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων λόγω υψηλών θερμοκρασιών.H ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ), ενημερώνουν τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης λόγω υψηλών θερμοκρασιών, στη βάση και των σχετικών πρόσφατων Οδηγιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας1. Εφόσον τα Υπουργεία [...]

Go to Top