Του Νίκου Σακελλαρίου, συνεργάτη του Taxheaven

Οι τράπεζες έχουν ξεκινήσει εδώ και δύο μήνες θεαματικές εκστρατείες για χορηγήσεις δανείων. Έχουν ξεκινήσει απ΄ την κατηγορία των μικρών δανείων της τάξης των 5.000-25.000 ευρώ, έχουν τα μεγάλα δάνεια άνω των 100 εκατ. Ευρώ που εξυπηρετούνται και θα προχωρήσουν σε νέες εκταμιεύσεις προς τις κατηγορίες των μικρών-μεσαίων επαγγελματιών που θα συνδυαστούν με πωλήσεις και νέων προϊόντων (πχ ασφαλίσεις). Η αύξηση των χορηγήσεων συνοδεύτηκε και από αύξηση των περιθωρίων νέων δανείων όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδας

Νέα Δάνεια

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρέμεινε αμετάβλητο στο 3,95%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) μειώθηκε κατά 10 μονάδες βάσης στο 14,38%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 10,86%. Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 20 μονάδες βάσης στο 2,41%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 4,32%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 6,55%.

Το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε, τον Ιούνιο του 2021, κατά 14 μονάδες βάσης στο 3,04%. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μειώθηκε στο 3,32% από 3,44% τον προηγούμενο μήνα.

Γιατί δεν φαίνεται να ανησυχούν οι ξένοι αναλυτές για τις ελληνικές τράπεζες

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών ο σημαντικότερος αντίκτυπος στους δείκτες κεφαλαίου των ελληνικών τραπεζών οφείλεται στον πιστωτικό κίνδυνο και στο υψηλότερο αντίκτυπο στα καθαρά έσοδα από τόκους. Το ενδιαφέρον είναι, οι τράπεζες της ΕΒΑ που επικεντρώθηκαν περισσότερο στις εγχώριες δραστηριότητες, ή αυτές που παρουσιάζουν χαμηλότερα καθαρά έσοδα από τόκους (NII), εμφάνισαν υψηλότερη μείωση των δεικτών κεφαλαίου.

Οι pro-forma δείκτες κεφαλαίου των ελληνικών τραπεζών στο δυσμενές σενάριο το 2023 εκμηδενίζουν τις ανησυχίες σχετικά με τις κεφαλαιακές τους θέσεις και επιτρέπουν έτσι στον κλάδο να πάρει ανάσα και να συνεχίσει την εκτέλεση των επιχειρηματικών σχεδίων, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για την αποκατάσταση της απόδοση των ιδίων κεφαλαίων RoTE στο 10%, μετά την “εκκαθάριση” των ισολογισμών με τους δείκτες NPE να υποχωρούν κάτω του 5%.

Μίνι τραπεζικό ράλι στο Χρηματιστήριο

Εδώ και 2 εβδομάδες έχουν αρχίσει να κινούνται ανοδικά και οι τραπεζικές μετοχές δίνοντας ρυθμό στο ελληνικό χρηματιστήριο. Ξεκίνησε πρώτα η ΕΤΕ, συνέχισαν η Eurobank με την Alpha Bank ενώ μετά τις ανακοινώσεις της προηγούμενης εβδομάδας ‘πήρε μπροστά’ και η μετοχή της Πειραιώς. Κλειδί ήταν οι εξελίξεις με τον αναβαλλόμενο φόρο (DTC) που ουσιαστικά μεταθέτει τις πληρωμές φόρου μέσα στην επόμενη 5ετία.

Οι ξένοι επενδυτές εκτιμούν ότι στο θετικό σενάριο (ανάπτυξης οικονομίας 2021 πάνω από 3,5%) θα απελευθερωθούν μερίσματα και επιστροφές κεφαλαίων για τους μετόχους ακόμη και νωρίτερα από το 2023.

Πηγή