Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων – Τι αλλάζει με το νέο πτωχευτικό νόμο 4738/2020 Πηγή