Η «εργασιακή σχέση» των εταίρων με τις εταιρείες τους Πηγή