Με έξι υποθέσεις έχει προγραμματίσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού να ασχοληθεί το Μάρτιο.

Η ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού μετά την ισχύ των έκτακτων μέτρων για λόγους δημόσιας υγείας, από 11η Φεβρουαρίου 2021 έως και 1η Μαρτίου 2021, αποφάσισε τη μεταφορά των προγραμματισμένων συνεδριάσεών της που είχαν ορισθεί στο παραπάνω διάστημα και όρισε νέες ημερομηνίες για την πραγματοποίηση τους. 

Ετσι στις 8 Μαρτίου θα συνεχιστεί η διακοπείσα συζήτηση για «Μυτιληναίος Ανώνυμη Εταιρεία – Όμιλος Επιχειρήσεων», κατά των εταιριών Ευρωπαϊκοί Βωξίτες Α.Ε. («Imerys Βωξίτες Ελλάδος ΑΕ») και Kerneos S.A («Imerys Greece S.A»), στην αγορά παραγωγής και προμήθειας βωξίτη.

Στις 9 Μαρτίου θα εξεταστεί η καταγγελία της εταιρείας «Αγνή Β.ΕΕ. Παραγωγής και Εμπορίας Αεριούχων Ποτών», σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 708/2020 Απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Στις 11 Μαρτίου θα εξεταστεί η καταγγελία της εταιρείας «Κωσταρέλος ΑΕ» κατά εισαγωγέων/ διανομέων ρολογιών χειρός για παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 ή/ και 101 ΣΛΕΕ και β) στην αυτεπάγγελτη έρευνα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στην αγορά εμπορίας – διανομής ρολογιού χειρός.

Στις 17 Μαρτίου θα εξεταστεί η αυτεπάγγελτη έρευνα στην αγορά διανομής έντυπου Τύπου, για πιθανή παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 ή/και των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ.

Στις 19 Μαρτίου θα εξεταστεί η αυτεπάγγελτη έρευνα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού και η καταγγελίας της εταιρείας Intermed ΑΒΕΕ, για διαπίστωση τυχόν παραβάσεων των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 και 101 και 102 ΣΛΕΕ, από την εταιρεία Frezyderm ΑΒΕΕ, στην σχετική αγορά παραγωγής και εμπορίας εν γένει καλλυντικών προϊόντων, ειδών προσωπικής και βρεφικής περιποίησης, «παραφαρμακευτικών» και άλλων συναφών προϊόντων.

Στις 23 Μαρτίου θα συζητηθεί η συνεξέταση των καταγγελιών των εταιριών Green Oil ΑΕΒΕ και Ε.Σ.Κ. Οϊλ Βιολογικό Πετρέλαιο ΑΒΕΕ, καθώς και του Σωματείου Συλλογής Χρησιμοποιημένων Ορυκτελαίων, σχετικά με παραβάσεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 και 101 και 102 ΣΛΕΕ από τις εταιρίες ΕΛΤΕΠΕ ΑΕ (νυν ΕΝΔΙΑΛΕ ΑΕ),  Cyclon Ελλάς (νυν LPC  ΑΕ), ΕΛΤΕΠΕ Κοινοπραξία και από τον Γ.Δ., στην αγορά διαχείρισης Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ), συμπεριλαμβανομένων ανά περίπτωση όλων των σταδίων διαχείρισης, από τη συλλογή έως την αξιοποίηση των ελαίων αυτών.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Πηγή