Προγράμματα – Προσκλήσεις

Έργα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών προορισμών εντός των περιοχών της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για την αξιοποίηση των λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: – Έργα τουριστικών υποδομών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών προορισμών αναδεικνύοντας τοπικά πλεονεκτήματα μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις σε τουριστικούς προορισμούς για την αξιοποίηση τοπικών πλεονεκτημάτων. – Δράσεις προστασίας και ανάδειξης και προώθησης της ανακάλυψης της φυσικής κληρονομιάς της Περιφέρειας. – Ανάπτυξη δικτύων θεματικών διαδρομών και προσβάσιμων προορισμών (διαδρομών, υποδομών και μέσων) τουριστικού ενδιαφέροντος για ΑμεΑ.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
  • Δήμοι Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
  • Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα του Δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα

Περίοδος υποβολής

από 1/2/2021 έως 31/5/2021

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Όροι και προϋποθέσεις

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη έργων στην δράση είναι τα έργα κατά την ολοκλήρωση τους να είναι …

Προϋπολογισμός

€ 7.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Διεύθυνση

ΖΕΠ Κοζάνης, 501 00 Κοζάνη

Τηλ

24613 50900

Φαξ

24613 50969

Φώφη Ζαγορίτου

24610 53933

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Πηγή