Από την έντυπη έκδοση

Του Γιώργου Παλαιτσάκη
gpal@naftemporiki.gr

Ξεπέρασε τα 108,1 δισ. ευρώ το συνολικό ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση στο τέλος Δεκεμβρίου του 2020, έναντι 105,618 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου του 2019, σημειώνοντας μέσα σε έναν χρόνο αύξηση κατά 2,5 δισ. ευρώ περίπου. Σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2020, το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις φορολογικές αρχές ήταν τον περασμένο Δεκέμβριο αυξημένο κατά 521 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση των συνολικών ληξιπρόθεσμων χρεών προς τις υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης οφείλεται κυρίως στην αδυναμία εκατομμυρίων νοικοκυριών και χιλιάδων επιχειρήσεων να εξοφλήσουν εμπρόθεσμα νέες και παλαιές φορολογικές οφειλές τους, εξαιτίας των αυστηρών περιορισμών που επιβλήθηκαν στις επαγγελματικές και οικονομικές τους δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του 2020 για να αντιμετωπιστεί το πρώτο και το δεύτερο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους οι νέες οφειλές που βεβαιώθηκαν και έμειναν απλήρωτες υπερέβησαν τα 7,1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 5,68 δισ. ευρώ ήταν βεβαιωμένα ποσά φόρων.

Επίσης, από το ποσό της αύξησης των συνολικών χρεών το 2020 κατά 7,1 δισ. ευρώ, τα 5,5 δισ. ευρώ αποτελούν χρέη της πανδημίας, καθώς συσσωρεύτηκαν στο δεκάμηνο από τον Μάρτιο έως και τον Δεκέμβριο του 2020. Το νέο αυτό ποσό ληξιπρόθεσμων οφειλών άρχισε να διογκώνεται από τον Μάρτιο και μετά που ξεκίνησε η επιβολή των περιοριστικών μέτρων κατά του κορονοϊού και η κυβέρνηση άρχισε να νομοθετεί αναστολές πληρωμών και παρατάσεις προθεσμιών καταβολής φορολογικών και άλλων οφειλών.

Σύμφωνα, ειδικότερα, με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες η ΑΑΔΕ:

* Τα νέα χρέη προς τις φορολογικές αρχές τα οποία έμειναν απλήρωτα και κατέστησαν ληξιπρόθεσμα εντός του Δεκεμβρίου 2020 ανήλθαν σε 1,343 δισ. Το συνολικό ποσό των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών του 2020, δηλαδή των χρεών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα και έμειναν απλήρωτα εντός του περασμένου έτους, έφθασε τα 7,129 δισ. Από αυτά, τα 5,685 δισ. ευρώ ήταν απλήρωτοι φόροι και το υπόλοιπο 1,444 δισ. μη φορολογικές οφειλές. Από το συνολικό νέο ληξιπρόθεσμο χρέος των 7,129 δισ. ευρώ διαγράφηκαν ήδη τα 355 εκατ. ευρώ και εισπράχθηκαν 1,681 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 24,8%. 

*  Το ποσοστό εισπραξιμότητας των πέντε βασικών φόρων, του ΦΠΑ, του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων (ΦΕΦΠ), του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων (ΦΕΝΠ) και του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) διαμορφώθηκε στα επίπεδα του 81,72%.

* Τα επιμέρους ποσοστά εισπραξιμότητας ανήλθαν σε 84,91% στον ΦΠΑ, 73,16% στον ΦΕΦΠ, 87,12% στον ΦΕΝΠ και 74,11% στον ΕΝΦΙΑ.

Ειδικότερα, το 2020 βεβαιώθηκαν από τις ΔΟΥ 9.199,39 εκατ. έσοδα από τον ΦΠΑ και εξ αυτών πληρώθηκαν εμπρόθεσμα τα 7.811,59 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα ποσά οφειλών ΦΠΑ συνολικού ύψους 1.388,20 εκατ. ευρώ να καταστούν ληξιπρόθεσμα.

Επιπλέον, βεβαιώθηκαν 2.746,42 εκατ. ευρώ έσοδα από ΦΕΦΠ, εκ των οποίων 2.009,41 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν εμπρόθεσμα και 737,01 εκατ. ευρώ κατέστησαν ληξιπρόθεσμα. Επίσης βεβαιώθηκαν έσοδα από ΦΕΝΠ ύψους 2.020,32 εκατ. αλλά εξοφλήθηκαν εμπρόθεσμα 1.760,16 εκατ. ευρώ. Τα υπόλοιπα 260,16 εκατ. ευρώ κατέστησαν ληξιπρόθεσμα.

Όσον αφορά τον ΕΝΦΙΑ, το συνολικό ποσό που βεβαιώθηκε ανήλθε σε 2.216,42 εκατ. ευρώ, το ποσό που εισπράχθηκε μέχρι το τέλος του έτους έφθασε στο 1.642,55 εκατ. ευρώ και το ποσό που παρέμεινε απλήρωτο ανήλθε σε 573,87 εκατ. ευρώ.

Απομένουν ωστόσο να καταμετρηθούν τα στοιχεία των εισπράξεων των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2021 που αφορούν την 5η και την 6η δόση του ΕΝΦΙΑ του 2020, οπότε το αποτέλεσμα μπορεί να είναι τελικά καλύτερο.

*  Τα συνολικά χρέη προς τις φορολογικές αρχές τα οποία κατέστησαν ληξιπρόθεσμα έως τις 31-12-2019 και παρέμειναν ανείσπρακτα έως το τέλος Δεκεμβρίου του 2020 ανήλθαν σε 102,449 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2020 τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση, τα οποία είχαν ανέλθει σε 104,568 δισ. ευρώ την 31η-12-2019, προσαυξήθηκαν κατά 1,5 δισ. ευρώ. Ταυτόχρονα, όμως, την ίδια περίοδο, από τα χρέη αυτά εισπράχθηκαν 2,436 δισ. ευρώ και διαγράφηκε άλλο 1,181 δισ. ευρώ, οπότε απέμειναν τελικά ανείσπρακτα 102,449 δισ.

* Το συνολικό ύψος των (παλαιών και νέων) ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις φορολογικές αρχές διαμορφώθηκε στα 108,107 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 521 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2020 και κατά 2,489 δισ. ευρώ σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2019. Από το ποσό αυτό τα 24,011 δισ. ευρώ θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης και τα υπόλοιπα 84,096 δισ. ευρώ λαμβάνονται υπ’ όψιν ως το πραγματικό υπόλοιπο των βασικών ληξιπρόθεσμων οφειλών.

* Ο συνολικός αριθμός των φορολογουμένων με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις φορολογικές αρχές μειώθηκε, σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2020, κατά 233.289 πρόσωπα (φυσικά και νομικά) και διαμορφώθηκε σε 4.045.217 (ήταν 4.278.506 τον Νοέμβριο).

* Από τα Ελεγκτικά Κέντρα, την Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (ΕΜΕΙΣ) και τις ΔΟΥ επιβλήθηκαν κατασχέσεις σε εισοδήματα, καταθέσεις και περιουσιακά στοιχεία μόλις 39 οφειλετών του Δημοσίου. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των οφειλετών εναντίον των οποίων έχουν επιβληθεί κατασχέσεις αυξήθηκε σε 1.293.040 (ήταν 1.293.001 τον Νοέμβριο).

* Ο συνολικός αριθμός των οφειλετών εναντίον των οποίων είναι δυνατή η επιβολή κατασχέσεων αυξήθηκε σημαντικά, σε 1.849.948 από 1.798.701 τον Νοέμβριο.   

 

Πηγή