Σύστημα επισήμανσης οφειλετών (debt flagging) – Αδυναμία αλλαγής παρόχου λόγω οφειλών. Συμπληρωματική Δημόσια διαβούλευση επί της σκοπούμενης τροποποίησης του άρθρου 42 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε πελάτες (Κ.Π.Η.Ε.) Πηγή