Προγράμματα – Προσκλήσεις

Ανάπτυξη δικτύου άμεσης παρέμβασης στο Δήμο Αθηναίων για τους αστέγους και τη μείωση της βλάβης

Η λειτουργία του δικτύου θα βασιστεί στην παροχή εξειδικευμένων και συνδυαστικών υπηρεσιών που θα περιλαμβάνει: – Προσέγγιση στο δρόμο από έμπειρους streetworkers. – Λειτουργία κινητών μονάδων Χώρων Ελεγχόμενης Χρήσης (ΧΕΧ). – Ψηφιακή διασύνδεση streetworker και case handler (αναζήτηση διαθέσιμων κλινών και μεταφορά ιστορικού). Δημιουργία επαφής με πληθυσμούς αστεγων οι οποίοι είναι δύσκολο να προσεγγιστούν από άλλες υπηρεσίες. – Ιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες. – Υποστήριξη στη διερεύνηση αναγκών/αρχικό συμβόλαιο/ ατομικό πλάνο δράσης, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και παρακολούθηση των συμφωνημένων ενεργειών σε συνεργασία με την διεπιστημονική ομάδα του προγράμματος. – Εξειδικευμένες υπηρεσίες σε ενεργούς χρήστες ή/και ψυχικά ασθενείς. – Διασύνδεση με προγράμματα και δομές παροχής υπηρεσιών (ενδεικτικά: θεραπευτικά προγράμματα, προγράμματα επαγγελματικής επανένταξης). – Παροχή προσωρινής στέγης δια αντίστοιχων δομών (Υπνωτήριο, Ανοικτό Κέντρο Ημέρας, Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας).

Σε ποιους απευθύνεται

  • Δήμος Αθηναίων
  • Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων
  • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
  • Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ)

Περίοδος υποβολής

από 22/4/2021 έως 30/6/2022

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/ υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ στη διεύθυνση Ξενοφώντος 7, ΑΘΗΝΑ 105 52, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Προϋπολογισμός

€ 6.000.000

Σχετικά αρχεία

Πηγή