Προγράμματα – Προσκλήσεις

Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών στις αγροτικές περιοχές

Έχει λήξει

Δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση ευρυζωνικών υποδομών δικτύων NGA για την κάλυψη των αγροτικών περιοχών (βλ. λευκές NGA περιοχές-οικισμοί), συνεισφέροντας στην πρόσβαση σε γνώση, πληροφορίες και υπηρεσίες με το μικρότερο δυνατό κόστος και την εν γένει άρση του απομονωτισμού.

Το φυσικό αντικείμενο της δράσης Ultrafast Broadband (UFBB) περιλαμβάνει την ανάπτυξη εκτεταμένου δικτύου ευρυζωνικής πρόσβασης που θα εξασφαλίζει δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο με ταχύτητες τουλάχιστον 100Mbps ή τουλάχιστον 100Mbps – αναβαθμίσιμες σε 1 (ένα) gigabit. Η παρέμβαση θα υλοποιηθεί σε περιοχές με τρόπο συμπληρωματικό σε αντίστοιχες υποδομές που αναπτύσσουν ιδιώτες πάροχοι.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
  • Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ)

Περίοδος υποβολής

από 1/11/2020 έως 30/12/2020

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Προϋπολογισμός

€ 35.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ)

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Διεύθυνση

Λέκκα 23-25, 105 62 Αθήνα

Τηλ

210 3722400, 210 3722405

Φαξ

210 3722499

Ευγενία Μιχαηλίδου

213 1500554

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Πηγή