Προγράμματα – Προσκλήσεις

Ανάπτυξη οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα – Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο “Κοινωνώ”

Ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στη Δυτική Αθήνα, όπου παρατηρείται το παράδοξο φαινόμενο να επικρατούν υψηλά ποσοστά φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, υψηλής ανεργίας λόγω της αποβιομηχάνισης και της αποδυνάμωσης του παραγωγικού ιστού σε τοπικό επίπεδο, ενώ ο τομέας της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας παραμένει καχεκτικός και χωρίς ιδιαίτερη στήριξη για την ανάπτυξη και προώθηση των φορέων του.

Σε ποιους απευθύνεται

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΣΔΑ)

Περίοδος υποβολής

από 5/4/2021 έως 30/6/2021

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το …

Προϋπολογισμός

€ 2.500.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Διεύθυνση

Εθνικής Αντιστάσεως 65, 121 34 Περιστέρι

Τηλ

210 5745826

Φαξ

210 5759547

Παναγιώτης Σμυρνής

210 5745826

εσωτ. 279 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Πηγή