Προγράμματα – Προσκλήσεις

Αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος στην Αρκαδία

Ενισχύσεις που στοχεύουν στην αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος της περιοχής παρέμβασης με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται αναπλάσεις οικισμών, διαμόρφωση χώρων πρασίνου, σημάνσεις, τουριστικές διαδρομές, αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων κ.α.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Δήμος Τρίπολης
  • Δήμος Γορτυνίας
  • Δήμος Μεγαλόπολης

Περίοδος υποβολής

από 26/3/2021 έως 28/5/2021

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΤΑΠΤΟΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» στη διεύθυνση ΕΡΜΟΥ 21, ΤΡΙΠΟΛΗ 221 32
εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Προϋπολογισμός

€ 1.000.000

Σχετικά αρχεία

Πηγή