Τα νέα του ΕΣΠΑ

Αναδάσωση των θαλάσσιων λιβαδιών του Αιγαίου

22/1/2021

Η μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας “Αρχιπέλαγος”, έχοντας ως στόχο την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος της Μεσογείου, ολοκλήρωσε ένα σημαντικό στάδιο της διαδικασίας αναδάσωσης των θαλάσσιων λιβαδιών ποσειδωνίας. Μια πρωτοβουλία που υλοποιήθηκε στους Λειψούς και αποτελεί ένα καλό βήμα στον τομέα προστασίας του μεσογειακού θαλάσσιου οικοσυστήματος.

Παρότι, η θαλάσσια βλάστηση αποτελεί παράγοντα υψίστης σημασίας για τη διασφάλιση της βιοποικιλότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την προστασία της παραγωγικότητας των αλιευμάτων, την αναστροφή των φαινομένων διάβρωσης των ακτών και τον περιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, στην Ελλάδα εφαρμόζονται λιγοστά μέτρα για την προστασία της.

Το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Essex της Αγγλίας, έπειτα από 3 χρόνια δοκιμών και προετοιμασίας, ανέπτυξε μια νέα καινοτόμο μέθοδο υποβρύχιας αναδάσωσης με χαμηλό κόστος και υψηλή απόδοση, με την εφαρμογή της οποίας επιτυγχάνεται η εκτεταμένη φύτευση σε μεγάλες θαλάσσιες εκτάσεις. Η εφαρμογή της μεθόδου πραγματοποιήθηκε από την 25μελή διεθνή ερευνητική ομάδα, στην περιοχή του υπό δημιουργία Καταφυγίου Θαλάσσιας Ζωής Αιγαίου, στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Λειψών, με τον συνδυασμό της ελεύθερης κατάδυσης και χρήσης καγιάκ για την μεταφορά των υλικών.

Τα θαλάσσια λιβάδια αποτελούν αναντικατάστατο φυσικό πόρο, η καταστροφή των οποίων μπορεί να προκαλέσει καταστροφικά αποτελέσματα στο περιβάλλον. Παράλληλα, το οικονομικό κόστος αυτής της καταστροφής είναι αρκετά μεγάλο. Η Ελλάδα, ως χώρα με έντονο το νησιωτικό στοιχείο, διαθέτει ένα σημαντικό συγκριτικό  πλεονέκτημα, το οποίο οφείλει να διατηρήσει, να προστατεύσει αλλά και να διαδώσει, μέσω ενημέρωσης, γνωστοποίησης και ανάληψης πρωτοβουλιών. Ευθύνη όλων αποτελεί η αναγνώριση της σημασίας του περιβάλλοντος και η προστασία του.

Είδος

Φωτογραφίες

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/1/2021

Πηγή