Ήπιες διορθωτικές κινήσεις και στο ελληνικό χρηματιστήριο Πηγή