Προγράμματα – Προσκλήσεις

Αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (φωτοβολταϊκά συστήματα) στο Άγιο Όρος

Έχει λήξει

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης δύνανται να χρηματοδοτηθούν οι εξής παρεμβάσεις: – Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πεδίων. – Κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών για την συγκέντρωση, μεταφορά και διανομή της παραγόμενης ενέργειας στον τόπο κατανάλωσης. – Εγκατάσταση διατάξεων αποθήκευσης και ρύθμισης της διάθεσης της ενέργειας.

Σε ποιους απευθύνεται

Ιεράς Κοινότης του Αγίου Όρους

Περίοδος υποβολής

από 7/9/2020 έως 31/12/2020

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Προϋπολογισμός

€ 13.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Διεύθυνση

Γεωργικής Σχολής 65, Κτίριο ZEDA, 570 01 Πυλαία – Θεσσαλονίκη

Τηλ

2313 321700

Φαξ

2313 321701-2

Τρύφων Χατζηιωάννου

2313 321722

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Πηγή