Αυξήθηκε στο δ’ τρίμηνο 2020 η ζήτηση για δάνεια από τις επιχειρήσεις του μη χρηματοοικονομικού τομέα και νοικοκυριά για διαφορετικούς λόγους. Πηγή