Η εξ’ αποστάσεως εργασία το 2020 και οι αγορές οχημάτων ευνόησαν την αγορά leasing Πηγή