Ποσό 325,7 εκατ. ευρώ θα πιστωθεί σε 645.054 εργαζομένους Πηγή