Αθήνα, 13 Απριλίου 2021
Α 1085/13-04-2021
(ΦΕΚ Β’ 1536/15-04-2021)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
2. ΑΑΔΕ

Α. ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’
 
Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β’
2)    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ’
3) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ’

Ταχ. Δ/νση :Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας :
101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο:
2103635963,
2103605159,
2103630573

Fax:
210 3635077
Url: www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Α 1085/2021
 
ΘΕΜΑ: «Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών σε Κοινότητες Δήμων της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω σεισμικής δόνησης που εκδηλώθηκε στην περιοχή στις 03-03-2021»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1284/1982 (Α’ 114), όπως ισχύει, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει, με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε εξαιρετικές περιπτώσεις τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο και Τρίτους που εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ.

2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2275/1994 (Α’ 238), όπως ισχύει, με τις οποίες ο Υπουργός Οικονομικών, με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμυρών ή άλλων θεομηνιών, από τις οποίες προκαλούνται σημαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων, να αναστέλλει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.

3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε. – Α’ 90), όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ. – Α’ 170), όπως ισχύουν.

5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

6. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), όπως ισχύει.

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

8. Την υπό στοιχεία Υ2/9-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

9. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

10. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), ιδίως το άρθρο 41.

11. Την από 12-04-2021 επιστολή του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας προς τον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο.

12. Το γεγονός ότι η εν λόγω σεισμική δόνηση είχε ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική ζωή στην ανωτέρω περιοχή.

13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Παρατείνονται μέχρι και την 03-09-2021 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα, οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση (έδρα) στις Κοινότητες Δήμων της Περιφέρειας Θεσσαλίας του συνημμένου πίνακα, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, που λήγουν ή έληξαν από 03-03-2021 μέχρι και 03-09-2021. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

2. Αναστέλλεται μέχρι και την 03-09-2021 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 03-03-2021 οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.

3. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 3ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

ΔΗΜΟΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΑΜΟΥΡΙΟΥ

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΒΑΛΑΝΙΔΑΣ

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΗΣ

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΓΑΛΑΝΟΒΡΥΣΗΣ

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΣΟΝΟΣ

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΛΛΑΣΟΝΟΣ

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ (ΛΑΡΙΣΑΣ)

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΟΥ

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΚΡΑΝΕΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΜΑΓΟΥΛΑΣ

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΠΡΑΙΤΩΡΙΟΥ

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΒΟΥΝΟΥ

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΣΥΚΕΑΣ

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ

ΚΙΛΕΛΕΡ

ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ

ΚΙΛΕΛΕΡ

ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ

ΚΙΛΕΛΕΡ

ΝΙΚΗΣ

ΚΙΛΕΛΕΡ

ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ

ΚΙΛΕΛΕΡ

ΧΑΛΚΗΣ

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΜΥΓΔΑΛΕΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΚΟΙΛΑΔΟΣ

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΛΟΥΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΜΑΝΔΡΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΡΑΧΟΥΛΑΣ (ΛΑΡΙΣΑΣ)

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΦΑΛΑΝΝΗΣ

ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΩΝ)

ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΚΟΝΙΣΚΟΥ

ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΛΟΓΓΑΣ

ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΜΑΥΡΕΛΙΟΥ

ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΦΛΑΜΠΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΦΩΤΕΙΝΟΥ

ΠΑΛΑΜΑ

ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

ΠΑΛΑΜΑ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΑΛΑΜΑ

ΑΣΤΡΙΤΣΗΣ

ΠΑΛΑΜΑ

ΒΛΟΧΟΥ

ΠΑΛΑΜΑ

ΙΤΕΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ)

ΠΑΛΑΜΑ

ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΩΝ

ΠΑΛΑΜΑ

ΚΟΣΚΙΝΑ

ΠΑΛΑΜΑ

ΜΑΡΑΘΕΑΣ

ΠΑΛΑΜΑ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ

ΠΑΛΑΜΑ

ΟΡΦΑΝΩΝ

ΠΑΛΑΜΑ

ΠΑΛΑΜΑ

ΠΑΛΑΜΑ

ΠΕΔΙΝΟΥ

ΠΑΛΑΜΑ

ΠΕΤΡΙΝΟΥ

ΠΑΛΑΜΑ

ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ

ΠΑΛΑΜΑ

ΣΥΚΕΩΝ

ΠΑΛΑΜΑ

ΛΕΥΚΗ

ΠΑΛΑΜΑ

ΚΑΛΥΒΑΚΙΑ

ΠΑΛΑΜΑ

ΜΑΡΚΟΥ

ΠΑΛΑΜΑ

ΓΟΡΓΟΒΙΤΕΣ

ΠΑΛΑΜΑ

ΦΥΛΛΟΥ

ΤΕΜΠΩΝ

ΓΟΝΝΩΝ

ΤΕΜΠΩΝ

ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ

ΤΕΜΠΩΝ

ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΑΡΔΑΝΙΟΥ

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΖΗΛΕΥΤΗΣ

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΩΝ)

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΛΑΤΑΝΟΥ

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΡΑΞΑΣ

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ

ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ

ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΕΙΟΥ

ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΒΡΥΟΤΟΠΟΥ

ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΔΑΜΑΣΙΟΥ

ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΔΕΛΕΡΙΩΝ

ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΔΕΝΔΡΩΝ

ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΡΟΔΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑΣ)

ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ

ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΑΝΑΔΩΝ

ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

ΓΡΙΖΑΝΟΥ

ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

ΔΙΑΣΕΛΛΟΥ

ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

ΖΑΡΚΟΥ

ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ

ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

ΚΡΗΝΗΣ (ΤΡΙΚΑΛΩΝ)

ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

ΝΟΜΗΣ

ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

ΟΙΧΑΛΙΑΣ

ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ

ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΥ

ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

ΠΕΤΡΩΤΟΥ

ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

ΠΗΝΕΙΑΔΟΣ

ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ

ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

ΦΑΡΚΑΔΟΝΟΣ

Πηγή