Τα νέα του ΕΣΠΑ

Γίνετε μέλος της ομάδας του Keep.eu 3.0

15/2/2021

Το εργαλείο χαρτογράφησης και στατιστικών keep.eu στην τρίτη του έκδοση με έτος έναρξης το 2021 προβαίνει στη σταδιακή ένταξη νέων πληροφοριών και δεδομένων, αρχικά για τα ευρωπαϊκά προγράμματα, έπειτα για υλοποιούμενα έργα και εταίρους/ δικαιούχους, εμπλουτίζοντας την πληροφόρηση για τις χώρες και τις Περιφέρειες και παρέχοντας νέα στατιστικά στοιχεία.

Εγκαινιάζοντας τη νέα προγραμματική περίοδο, νέες πληροφορίες θα προστεθούν στη βάση δεδομένων του keep.eu, για τη διατήρησή της, για όσο καιρό τα προγράμματα την έχουν στη διάθεσή τους. Με τη έλευση της νέας προγραμματικής περιόδου, νέες κανονιστικές απαιτήσεις αναδύονται και προκύπτουν νέες ευκαιρίες, για αύξηση και βελτίωση των πληροφοριών, που οι χρήστες μπορούν να αποσπάσουν από τη βάση δεδομένων του keep.eu.

To INTERact μαζί με αρκετά άλλα προγράμματα και οργανώσεις ξεκίνησαν τη διαδικασία για το νέο keep.eu 3.0, το Δεκέμβριο. 

Για ένα περίπου έτος, όλα τα ενδιαφερόμενα προγράμματα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εκπρόσωποι των κρατών-μελών θα συζητήσουν τις νέες πληροφορίες που θα περιέχει το keep.eu, για τα προγράμματα της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027, τα έργα και τους εταίρους, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούν να αναζητηθούν, να εμφανιστούν και να εξαχθούν αυτές οι πληροφορίες.

Όλοι οι επαγγελματίες του Interreg 2021-2027, οι οποίοι κατανοούν πώς μπορούν να βελτιώσουν τη δουλειά τους με το keep.eu, είναι ευπρόσδεκτοι να ενταχθούν στην ομάδα του keep.eu 3.0.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, στην εναρκτήρια παρουσίαση της συνάντησης.

Για να γίνετε μέλος της ομάδας keep.eu 3.0, μπορείτε να στείλετε email στη διεύθυνση: keep.support@interact-eu.net

Είδος

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/2/2021

Πηγή