Έμμεσες τεχνικές ελέγχου – Ανάλυσης ρευστότητας – Αναιτιολόγητες δαπάνες αγορών, ανέγερσης ακινήτων – Αναπόδεικτος ισχυρισμός περί δωρεάς χρημάτων από τον πατέρα Πηγή