Ως εκ τούτου, το Δικαστήριο απορρίπτει τις αιτήσεις αναιρέσεως της Επιτροπής και επικυρώνει τις αποφάσεις του Γενικού Δικαστηρίου Πηγή