Δήλωση Covid – Χειρισμός σε περίπτωση θανάτου του εκμισθωτή Πηγή