Προγράμματα – Προσκλήσεις

Δημιουργία, ανάδειξη και αξιοποίηση του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος

Ανάπτυξη, οργάνωση, τεκμηρίωση, διαχείριση και προβολή ψηφιακού περιεχομένου που αφορά σε πολιτιστικά αγαθά όπως, ακίνητα και κινητά μνημεία, συλλογές, τεκμήρια, αρχεία και χώρους πολιτισμού, που χρονολογούνται από το έτος 1830 και μετά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ Α 153/28-06-2002), καθώς και η ανάπτυξη και διάθεση σχετικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο κοινό.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
  • Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου
  • Λοιποί Φορείς καθ’ αρμοδιότητα

Οι Δυνητικοί Δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • να δραστηριοποιούνται στον τομέα του Πολιτισμού και να έχουν, πριν από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης, στον καταστατικό σκοπό ή στις ιδρυτικές τους πράξεις αρμοδιότητες που αφορούν στον Πολιτισμό, είτε
  • να έχουν στην κυριότητά τους συλλογές νεότερου ή σύγχρονου πολιτισμού. Ως συλλογές νεότερου ή σύγχρονου πολιτισμού ορίζονται αυτές των οποίων τα τεκμήρια χρονολογούνται από το έτος 1830 και μετά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ A 153/28-06-2002).

Περίοδος υποβολής

από 22/1/2021 έως 26/3/2021

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην …

Προϋπολογισμός

€ 25.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Διεύθυνση

Λεωφ. Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα

Τηλ

801 1136300, 210 7450800-1

Φαξ

210 7473666

Σοφία Βισίλια

213 1503643

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Πηγή