Τα νέα του ΕΣΠΑ

Δημοσίευση προκήρυξης για την ωρίμανση 6 προτάσεων δια-πυλωνικών έργων του Facility Point Plus

21/1/2021

Στο πλαίσιο του στρατηγικού έργου EUSAIR Facility Point Plus, η σλοβενική κρατική υπηρεσία για την ανάπτυξη και την ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής (Gonernment Office for Development and European Cohesion Policy) έξι πρώτων προτάσεων δια-πυλωνικών έργων, που επιλέχθηκαν το 2019 από το Facility Point Plus.

Η προκήρυξη διεξάγεται σε διεθνές επίπεδο, σε συμφωνία με τα ευρωπαϊκά και εθνικά κανονιστικά πλαίσια και δημοσιεύεται στην επίσημη ηλεκτρονική σελίδα της σλοβενικής κρατικής υπηρεσίας για την ανάπτυξη και την ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής.

Η εκτιμώμενη συνολική αξία, για τις μελέτες ωρίμανσης των έξι προτάσεων έργων ανέρχεται στα 295.081,98 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και αναφέρεται στα έργα:

  • STETAI (πυλώνες 4 & 2 υπο-ομάδα Δικτύων Ενέργειας)
  • “Using high quality research to strengthen Dialogue and institutional Capacities for effective implementation of MSP” (πυλώνες 1 & 3)
  • WAI-TP (πυλώνες 1 & 2 υπο-ομάδα Μεταφορών)
  • ADRIONCYCLETOUR  (πυλώνες 4 & 2 υπό-ομάδα Μεταφορών)
  • BLUECULTURE (πυλώνες 1 & 4)
  • ADRIONnet (πυλώνες 3 & 4).

Επιπλέον, η παρούσα προκήρυξη υποδιαιρείται σε τμήματα παρέχοντας την δυνατότητα υποβολής προσφορών για μεμονωμένο τμήμα της. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών είναι 12/2/2021 και όποια προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί στην σλοβενική γλώσσα. 

Διαβάστε εδώ την περίληψη της προκήρυξης στα ελληνικά.

Είδος

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/1/2021

Πηγή