Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας οφείλουν να προσαρμόζουν την τιμολόγησή τους στους καταναλωτές μέσης και υψηλής τάσης, εκδίδοντας αναλόγως τα παραστατικά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, για τις πρώτες 10.000 MWh από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, επιβάλλεται συντελεστής Ε.Φ.Κ. 5€/MWh. Όταν καταναλωτής μέσης και υψηλής τάσης επιτυγχάνει εντός του ίδιου έτους κατανάλωση 10.000 MWh, τότε αλλάζει ο συντελεστής ΕΦΚ και για κάθε υπερβάλλουσα από την ως άνω κατανάλωση MWh, ο συντελεστής μειώνεται από 5€/MWh σε 2€MWh Πηγή