Προγράμματα – Προσκλήσεις

Δράσεις περιβαλλοντικής αναβάθμισης – ανάκτηση του οικιστικού ιστού, προστασίας των ελεύθερων χώρων στα αστικά κέντρα με έμφαση στις υποβαθμισμένες περιοχές εντός των περιοχών ΕΣΒΑΑ Δήμου Καστοριάς»

Υλοποίηση στοχευμένων επεμβάσεων αστικής ανάπτυξης, αναζωογόνησης του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής εντός των περιοχών παρέμβασης που εντάσσονται στην «Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» του Δήμου Καστοριάς. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται έργα βιοκλιματικών αναπλάσεων πλατειών, διαδρομών και δικτύων εντός των περιοχών παρέμβασης, έργα αστικού πρασίνου, παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους και αναπλάσεις, δημιουργία πρασίνου για πεζούς και ποδήλατα κ.α.

Σε ποιους απευθύνεται

Δήμος Καστοριάς

Περίοδος υποβολής

από 6/2/2019 έως 30/7/2021

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Οι δράσεις αφορούν στην υλοποίηση στοχευμένων επεμβάσεων αστικής ανάπτυξης, αναζωογόνησης του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής εντός των περιοχών παρέμβασης που εντάσσονται στην «Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» του Δήμου Καστοριάς.

Όροι και προϋποθέσεις

Η δράση να συνάδει με τους στόχους του ΕΣΒΑΑ Καστοριάς.

Τι χρηματοδοτείται

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται έργα βιοκλιματικών αναπλάσεων πλατειών, διαδρομών και δικτύων εντός των περιοχών παρέμβασης, έργα αστικού πρασίνου, παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους και αναπλάσεις, δημιουργία πρασίνου για πεζούς και ποδήλατα κ.α.

Προϋπολογισμός

€ 2.600.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Διεύθυνση

ΖΕΠ Κοζάνης, 501 00 Κοζάνη

Τηλ

24613 50900

Φαξ

24613 50969

Φώφη Ζαγορίτου

24610 53933

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Πηγή