Τα νέα του ΕΣΠΑ

Εγχειρίδιο Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

20/4/2021

Εκδόθηκε στην ελληνική γλώσσα το Εγχειρίδιο Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, μια έκδοση του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ένα χρήσιμο εργαλείο για όσους ενδιαφέρονται για την Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σημαντικές πληροφορίες για το σχεδιασμό των μελλοντικών αστικών στρατηγικών που θα υποστηρίζονται από προγράμματα όπως το #ΕΣΠΑ.

Υπάρχουν, επίσης, συγκεκριμένα παραδείγματα και παραπομπές σε υφιστάμενα εργαλεία και κατευθυντήριες γραμμές.

Κατεβάστε εδώ το Εγχειρίδιο (PDF – 4,78Mb).

Είδος

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 20/4/2021

Πηγή