ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΟΕΑΠ

Αθήνα, 29/4/2021

ΘΕΜΑ: «Παράταση υποβολής ΑΚΑ-ΑΚΕ, ΑΚΕ ΧΩΡΙΣ ΑΚΑ, ΑΚΕΕΔ μηνός Μαρτίου 2021  για κοινές επιχειρήσεις και ΑΚΑ Δημόσιων Φορέων μηνός Φεβρουαρίου 2021 έως 5/5/2021»

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της αργίας της 1ης Μαΐου 2021, η προθεσμία υποβολής της ΑΚΑ-ΑΚΕ μηνός Μαρτίου 2021 για κοινές επιχειρήσεις, παρατείνεται έως την Τετάρτη 5/5/2021.

Επίσης για τον ίδιο λόγο παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των ΑΚΕ ΧΩΡΙΣ ΑΚΑ και ΑΚΕΕΔ μηνός Μαρτίου 2021 έως την Τετάρτη 5/5/2021.

Τέλος παρατείνεται και η προθεσμία υποβολής της ΑΚΑ μηνός Φεβρουαρίου 2021 για Δημόσιους Φορείς έως την Τετάρτη 5/5/2021.

Η εν λόγω παράταση δεν αφορά:

την καταβολή των αντίστοιχων απαιτητών εισφορών των παραπάνω και η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι 30/4/2021.

Πηγή