Ε. 2204/2020: Κοινοποίηση διατάξεων για την απαλλαγή των εισοδημάτων από την εισφορά αλληλεγγύης Πηγή