Εάν η κατάσταση στο πρώτο τρίμηνο του 2021 παραμείνει αρνητική, η κυβέρνηση έχει προγραμματίσει πλάνο άντλησης κεφαλαίων μέσω δύο ομολόγων Πηγή