Προγράμματα – Προσκλήσεις

Ενίσχυση φορέων πολιτικής προστασίας και διαχείρισης κινδύνων από φυσικές καταστροφές στην Θεσσαλία

Αναμένεται

Προμήθεια εξοπλισμού και συστημάτων, όπως γέφυρες ξηρών ανοιγμάτων για την αποκατάσταση δρομολογίων στο πλαίσιο αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών από  μονάδες Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη Θεσσαλία, καθώς και συστήματα παρακολούθησης και ειδοποίησης ή άλλο απαιτούμενο εξοπλισμό από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για τις ανάγκες πολιτικής προστασίας.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Περιφέρεια Θεσσαλίας
  • Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Περίοδος υποβολής

από 4/1/2021 έως 30/6/2021

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Προϋπολογισμός

€ 3.830.000

Σχετικά αρχεία

Πηγή