Συνδιοργάνωση:

•    05. Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
•    ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤ. ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ                                      
•    ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
•   

Θεματολογία:

–    ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – τα 14 πιο κρίσιμα θέματα που θέλουν προσοχή για σωστές δηλώσεις και κλείσιμο της χρήσης
–    36 ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ λόγω Covid στο 2020 – Λογιστικός και  φορολογικός χειρισμός – Απεικόνιση στο Ε3.

Εισηγητές:

Δείτε αναλυτικά την θεματολογία πιο κάτω.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ή μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN__z1fn7yiSHyWqK3rxctVGw

           ΧΟΡΗΓΟΣ  ON-LINE ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

Αναλυτικά η θεματολογία:

–   36 επιδοτήσεις και αποζημιώσεις λόγω Covid στο 2020- Λογιστικός και  φορολογικός χειρισμός.

•    Πως θα καταχωρηθούν στα βιβλία
•    Πως θα καταχωρηθούν στο Ε3 και στο έντυπο Ν
•    Ποια καταχωρούνται στον πίνακα 6 του Ε1
•    Ερωτήσεις – απαντήσεις

–  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – τα 14 πιο κρίσιμα θέματα που θέλουν προσοχή για σωστές δηλώσεις και κλείσιμο της χρήσης

•    Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων
•    Συμψηφισμός ζημιών
•    Διανομή ή κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών
•    Επιχορηγήσεις
•    Αμοιβές Δ.Σ.
•    Φορολογική αναγνώριση εξόδων με ενσωμάτωση σημαντικών ΔΕΔ κατά γραμμή Φορολογικής Αναμόρφωσης
•    Φορολογικός έλεγχος κοστολόγησης
•    Διανομή κερδών σε Α.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε. και Ο.Ε.  
•    Επισφαλείς πελάτες – Αλλαγές στην Χρήση 2020
•    Φορολογικός έλεγχος αποθεμάτων
•    Αποσβέσεις ενσώματων και αύλων παγίων – Αλλαγές στην Χρήση 2020
•    Συντελεστές «Μικτού Κέρδους» και «Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου»
•    Συναλλαγές μεταξύ των « Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων» – Φάκελος τεκμηρίωσης – Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.
•    Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης (άρθρο 22Γ του ν. 4172/2013)
  Και :
•    Επιδότηση δαπανών επιχειρήσεων (άρθρο 29, ν. 4772/2021 )

Πηγή