Από την έντυπη έκδοση

Του Γιώργου Αλεξάκη
galex@naftemporiki.gr

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο όμιλος ΑΔΜΗΕ, σύμφωνα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για το 2020, σημείωσε ρεκόρ επενδύσεων, οι οποίες ανήλθαν στα 456,3 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 83% σε ετήσια βάση.

Στις επενδύσεις του 2020 έχουν συνεισφέρει κυρίως η διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου (158,6 εκατ. ευρώ), η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής (113,9 εκατ.), οι φάσεις Β’ και Γ’ Κυκλάδων (68,6 εκατ.), καθώς και η επέκταση του Συστήματος 400 kV στην Πελοπόννησο (31 εκατ.).

«Ο όμιλος ΑΔΜΗΕ διατήρησε την αναπτυξιακή δυναμική και την οικονομική ευρωστία του και το 2020, παρά τις αντιξοότητες που επέφερε η πανδημική κρίση. Οι επενδύσεις (CapEx) ανήλθαν στα 456 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 82% σε σύγκριση με το 2019, το οποίο ήταν επίσης έτος-ρεκόρ. Ο ΑΔΜΗΕ επιταχύνει σημαντικά το επενδυτικό πλάνο του προκειμένου να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης και να εκπληρώσει τον ρόλο του ως φορέα πράσινης ανάπτυξης», τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, για τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2020.

Στο μεταξύ, στα 43,2 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα Καθαρά Κέρδη της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. το 2020 σημειώνοντας μείωση 19,7% έναντι 53,7 εκατ. το 2019. Υπενθυμίζεται ότι τα Έσοδα της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2020 αντανακλούν τη συμμετοχή της κατά 51% στα κέρδη του ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ανέρχονται στα 43,3 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 19,6% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2019.

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών διένειμε τον Μάιο 2020 προμέρισμα 20,6 εκατ. ευρώ ή 0,089 ευρώ ανά μετοχή. Η διοίκηση θα προτείνει τη διανομή του εναπομείναντος ποσού, το οποίο ανέρχεται σε 4,16 εκατ. ευρώ ή 0,018 ευρώ ανά μετοχή. Επιπλέον, η διοίκηση θα προτείνει τη διανομή προμερίσματος 0,085 ευρώ ανά μετοχή το 2021.

Αύξηση εσόδων

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα του ΑΔΜΗΕ το 2020 ανήλθαν στα 286,7 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 14,8% έναντι 249,8 εκατ. το 2019. Η αύξηση αυτή κυρίως οφείλεται στην αύξηση του Επιτρεπόμενου Εσόδου που έχει ορίσει η ΡΑΕ σαν αποτέλεσμα της προϋπολογισθείσας επέκτασης της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης (ΡΠΒ) της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., λόγω της υλοποίησης του επενδυτικού της προγράμματος, ενώ παράλληλα η αύξηση κατά 30,1 εκατ. ευρώ (+79,5%) των διασυνδετικών δικαιωμάτων συνέβαλε, όπως αναφέρεται, καθοριστικά στο να μην επιβαρύνει το κόστος αυτό τους χρήστες του Συστήματος Μεταφοράς και κατ’ επέκταση τους τελικούς καταναλωτές.

Να σημειωθεί ότι όπως ανέφερε η διοίκηση της εταιρείας κατά την ενημέρωση των ΜΜΕ χτες, τα τέλη χρήσης μετά από ένα μεγάλο διάστημα «παγώματος» θα πάρουν μια πορεία αύξησης.

Στο μεταξύ, τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 210,6 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση κατά 6,1% σε ετήσια βάση έναντι 224,1 εκατ. ευρώ το 2019. Το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 202,5 εκατ., υψηλότερα κατά 14,7% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του 2019.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη στη χρήση του 2020 ανήλθαν σε 84,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 19,6% έναντι 105,6 εκατ. το 2019, ενώ τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 81,1 εκατ. ευρώ, έναντι 78,7 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας αύξηση 3,1%. Το Δ.Σ. της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. θα προτείνει σύμφωνα με τη Συμφωνία Μετόχων (shareholder agreement) στους μετόχους της τη διανομή μερίσματος ίσου με το 50% των καθαρών κερδών για το οικονομικό έτος 2020, που αντιστοιχεί στο ποσό των 42,07 εκατ. ευρώ.

Συνεργασία με Intrasoft-ΟΤΕ

Στην προμήθεια νέου Ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού Πληροφοριακού Συστήματος συνολικού προϋπολογισμού 6,5 εκατ. ευρώ, το οποίο θα υλοποιήσει η ένωση εταιρειών Intrasoft International – OTE A.E. προχωρά ο ΑΔΜΗΕ, με στόχο, όπως αναφέρεται, τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των διαδικασιών στους τομείς της Διαχείρισης και Προγραμματισμού Επιχειρησιακών Πόρων, της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, της Διαχείρισης Παγίων, του Προγραμματισμού και της Εκτέλεσης Τεχνικών Εργασιών καθώς και της Διαχείρισης Έργων. Η υλοποίηση του νέου συστήματος αναμένεται να καλύψει τις ανάγκες τόσο του ΑΔΜΗΕ όσο και των θυγατρικών εταιρειών του ομίλου.

Πηγή