Προγράμματα – Προσκλήσεις

Επιμορφωτικό πρόγραμμα του γενικού πληθυσμού για την απόκτηση δεξιοτήτων τηλεργασίας

Ενδεικτικά αντικείμενα του επιμορφωτικού προγράμματος τηλεκατάρτισης είναι: – Βασικές λειτουργίες σύγχρονων Ψηφιακών Εφαρμογών ΤΠΕ – Απόκτηση ψηφιακής υπογραφής – Ψηφιακά πιστοποιητικά – Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο – Τεχνικές για την ορθή διαχείριση χρόνου – Ηλεκτρονική οργάνωση γραφείου με σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές – Η έννοια της τηλεργασίας – Παρουσίαση λειτουργιών Συστημάτων τηλεργασίας και τηλεδιάσκεψης.

Σε ποιους απευθύνεται

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Περίοδος υποβολής

από 13/4/2021 έως 2/7/2021

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το …

Προϋπολογισμός

€ 15.600.000

Σχετικά αρχεία

Πηγή