Προγράμματα – Προσκλήσεις

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ειδικοτήτων ΕΠΑΛ και κατάρτισης ΙΕΚ

Στην κατεύθυνση της στρατηγικής για την αναβάθμιση της ΕΕΚ είναι αναγκαία η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών ειδικοτήτων που εμπλέκονται στην υποστήριξη των ΕΠΑΛ και στην κατάρτιση των σπουδαστών των ΙΕΚ για την επίτευξη της σύνδεσης με την αγορά εργασίας και της αναβάθμισης ποιότητας της ΕΕΚ. Η επιμόρφωση στοχεύει στην αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των επιστημονικών γνώσεων των εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών ειδικοτήτων σύμφωνα με τις επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα της ειδικότητάς τους, μέσω προγραμμάτων επιμόρφωσηςδιάρκειας 35 ωρών.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) 
  • Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι μέσω των επιστημονικών τους φορέων
  • Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής μεμονωμένα ή σε σύμπραξη

Περίοδος υποβολής

από 4/1/2021 έως 4/3/2021

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το …

Προϋπολογισμός

€ 2.500.000

Σχετικά αρχεία

Πηγή