ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ – ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ

Λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.263801/23.4.2021 (Β΄1682):

1) Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που είναι καταστήματα λιανικού εμπορίου τα οποία λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a-shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, επαναλειτουργούν και πλήττονται σε όλη τη χώρα από 24/4/2021.

2) Οι επιχειρήσεις – εργοδότες με ΚΑΔ: 96.02.19.01 «Υπηρεσίες τεχνικού μαυρίσματος» επαναλειτουργούν και πλήττονται σε όλη τη χώρα από 24/4/2021.

3) Οι επιχειρήσεις – εργοδότες με ΚΑΔ: 96.02.13.00 «Υπηρεσίες αισθητικών και υπηρεσίες περιποίησης νυχιών», 96.02.13.01 «Υπηρεσίες αισθητικού αρωματοθεραπείας», 96.02.13.02 «Υπηρεσίες εργαστηρίου αισθητικής προσώπου και σώματος (ινστιτούτο καλλονής)», 96.02.13.03 «Υπηρεσίες μακιγιέρ – αισθητικού», που έχουν έδρα ή υποκατάστημα στις περιοχές που υπάγονται σε επιδημιολογικό επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, επαναλειτουργούν και πλήττονται από 24/4/2021.

4) Οι επιχειρήσεις – εργοδότες με ΚΑΔ: 96.04.10.01 «Υπηρεσίες διαιτολογίας», 96.04.10.02 «Υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων με εξαίρεση την άσκηση» και 96.04.10.06 «Υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος», που έχουν έδρα ή υποκατάστημα στις περιοχές που υπάγονται σε επιδημιολογικό επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, επαναλειτουργούν και πλήττονται από 24/4/2021.

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις εργοδότες μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους με έναρξη από 24/4/2021.

Ειδικότερα, μια επιχείρηση που από κλειστή με εντολή δημόσιας αρχής καθίσταται πληττόμενη, υποβάλλει ορθή επανάληψη της υπεύθυνης δήλωσης αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων της ως κλειστή, αλλάζοντας μόνο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο παρέμεινε κλειστή, χωρίς να επιτρέπεται καμία μεταβολή των δηλωθέντων εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν τεθεί σε αναστολή. Στη συνέχεια προβαίνει σε νέα υπεύθυνη δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων που θέτει πλέον σε αναστολή, αλλάζοντας το καθεστώς υπαγωγής της σε πληττόμενη για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Οι ανωτέρω υποβολές μπορούν να πραγματοποιηθούν εντός της κάτωθι προθεσμίας:

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ

ΑΠΟ 26/4/2021 ΕΩΣ 30/4/2021

Πηγή