Στατιστικά κατώφλια έτους 2021 για την υποβολή δήλωσης Intrastat Πηγή