Από την έντυπη έκδοση

Του Γιώργου Παλαιτσάκη
gpal@naftemporiki.gr

Σε πλήρη λειτουργία τέθηκε από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) η ηλεκτρονική εφαρμογή mycar μέσω της οποίας διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά οι διαδικασίες της θέσης σε ακινησία επιβατικών Ι.Χ. αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, καθώς και της άρσης της ακινησίας των συγκεκριμένων οχημάτων.

Η ηλεκτρονική εφαρμογή λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ – gov-gr) στην ηλεκτρονική διεύθυνση mycar.aade.gov.gr Με τη νέα ηλεκτρονική διαδικασία θέσης οχημάτων σε ακινησία, καταργείται η υποχρέωση των ιδιοκτητών των οχημάτων να προσέρχονται στις αρμόδιες ΔΟΥ για να παραδώσουν τις πινακίδες κυκλοφορίας.

Τη διαδικασία με την οποία μπορούν πλέον οι ιδιοκτήτες επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. και μοτοσικλετών να θέτουν τα οχήματά τους αυτά σε ακινησία ηλεκτρονικά, καθώς και τη διαδικασία με την οποία θα μπορεί να γίνεται άρση της ακινησίας καθορίζει κοινή απόφαση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη και του διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή. Πρόκειται για την υπ’ αριθμόν Α1304/2020 απόφαση, η οποία προβλέπει, αναλυτικά, τα εξής:

Θέση οχήματος σε ακινησία ηλεκτρονικά

1. Τα επιβατικά Ι.Χ. οχήματα και οι μοτοσικλέτες τίθενται εφεξής σε ακινησία ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ – gov-gr) στην ηλεκτρονική διεύθυνση mycar.aade. gov.gr, χωρίς παράδοση των στοιχείων κυκλοφορίας στη Φορολογική Αρχή.

2. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής θέσης οχημάτων σε ακινησία καταλαμβάνει τα επιβατικά Ι.Χ. οχήματα και τις μοτοσικλέτες που εμφανίζονται «σε κίνηση» στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων της ΑΑΔΕ, τα δε οχήματα αυτά καθώς και τα στοιχεία κυκλοφορίας τους βρίσκονται στην κατοχή των ιδιοκτητών τους.

3. Προκειμένου για την έκπτωση από τα τέλη κυκλοφορίας το όχημα πρέπει να τεθεί σε ακινησία εμπρόθεσμα, δηλαδή πριν από τη λήξη της προθεσμίας για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, όπως αυτή προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις (πριν από τις 31/12 του προηγούμενου έτους από αυτό που αφορούν τα τέλη κυκλοφορίας) ή πριν από τη λήξη της παράτασης (η οποία για το έτος 2021 εκτείνεται μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου). Δήλωση ακινησίας μετά την έναρξη του έτους που αφορά γίνεται δεκτή αλλά δεν λαμβάνεται υπόψη για τις ανάγκες έκπτωσης από τέλη κυκλοφορίας.

4. Η ύπαρξη οφειλών από τέλη κυκλοφορίας τρέχοντος έτους ή προηγούμενων ετών δεν συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης για ηλεκτρονική θέση του οχήματος σε ακινησία.

5. Μετά τη θέση του οχήματος σε ακινησία ηλεκτρονικά, τα στοιχεία κυκλοφορίας αφαιρούνται από το όχημα και φυλάσσονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος. Το όχημα φυλάσσεται σε κλειστό και περιφραγμένο χώρο, τα ακριβή στοιχεία του οποίου δηλώνονται υπευθύνως κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης θέσης του οχήματος σε ακινησία.

Διαδικασία θέσης οχήματος σε ακινησία ηλεκτρονικά

Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος εισέρχεται στην εφαρμογή ηλεκτρονικής ακινησίας οχημάτων της ΑΑΔΕ, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ – gov.gr). Για την είσοδο του χρησιμοποιεί τους προσωπικούς του κωδικούς TAXISnet και επιλέγει «Ακινησία».

Στην εφαρμογή αναρτάται σε εμφανές σημείο προειδοποιητικό μήνυμα για την εξαίρεση από την ηλεκτρονική ακινησία των περιπτώσεων για τις οποίες η θέση σε ακινησία δηλώνεται στη ΔΟΥ. Στο ίδιο σημείο αναφέρονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις σε περίπτωση εντοπισμού οχήματος σε κυκλοφορία ενώ έχει δηλωθεί σε ακινησία.

Στην εφαρμογή εμφανίζεται το σύνολο των επιβατικών Ι.Χ. οχημάτων και μοτοσικλετών ιδιοκτησίας του ενδιαφερόμενου φορολογούμενου, ανεξαρτήτως της κατάστασής τους, βάσει του αριθμού κυκλοφορίας τους. Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος επιλέγει το όχημα ή τη μοτοσικλέτα, το οποίο ή την οποία θέλει να θέσει σε ακινησία και εφόσον η κατάστασή του/της είναι «σε κίνηση» υποβάλει το αντίστοιχο αίτημα.

Στη δήλωση που εμφανίζεται προς συμπλήρωση και η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, απαιτείται η αποδοχή του κειμένου και, εφόσον γίνει η αποδοχή, ζητείται η συμπλήρωση τουλάχιστον των εξής πεδίων: α) ο ακριβής χώρος φύλαξης του οχήματος (Τ.Κ., πόλη, οδός, αριθμός), β) δήλωση αν ο χώρος φύλαξης είναι ιδιόκτητος (ιδιωτικό πάρκινγκ), μισθωμένος (ενοικιαζόμενο πάρκινγκ) ή παραχωρημένος (παραχωρημένο πάρκινγκ).

Στην περίπτωση ύπαρξης συνιδιοκτητών, μετά την Υποβολή του αιτήματος θέσης σε ακινησία, το αίτημα διαβιβάζεται προς αυτούς προκειμένου να το εγκρίνουν και τους αποστέλλεται σχετικό μήνυμα στην προσωπική θυρίδα στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του TAXIS. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εγκρίσεων, οι ιδιοκτήτες ενημερώνονται με όμοιο σχετικό μήνυμα ή με αντίστοιχο email εφόσον έχουν δηλώσει διεύθυνση email στην προσωποποιημένη πληροφόρηση, για τη θέση του οχήματος σε ακινησία.

Η ημερομηνία οριστικοποίησης της δήλωσης ακινησίας είναι η ημερομηνία θέσης του οχήματος σε ακινησία.

Τροποποίηση οριστικοποιημένης δήλωσης ακινησίας επιτρέπεται μόνο εντός της ημέρας οριστικοποίησης της δήλωσης και θέσης του οχήματος σε ακινησία και περιοριστικά μόνο για την αλλαγή του τόπου φύλαξης του οχήματος.

Διαδικασία άρσης της ακινησίας

1. Για τα οχήματα που έχουν τεθεί σε ακινησία με τη διαδικασία της παρούσας, η ακινησία ισχύει μέχρι το όχημα να τεθεί εκ νέου «σε κίνηση» με την υποβολή αίτησης άρσης της ακινησίας, η οποία πραγματοποιείται επίσης ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr – ΕΨΠ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση mycar.aade. gov.gr εφόσον καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας του έτους της άρσης και υπάρχει ενεργό ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Για την περίπτωση άρσης ακινησίας οχήματος αποβιώσαντος ιδιοκτήτη/συνιδιοκτήτη/κατόχου, οι κληρονόμοι αυτού θα πρέπει να προσέλθουν στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος ΔΟΥ.

2. Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος εισέρχεται στην εφαρμογή ηλεκτρονικής ακινησίας οχημάτων της ΑΑΔΕ, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ – gov.gr). Για την είσοδό του χρησιμοποιεί τους προσωπικούς του κωδικούς TAXISnet και επιλέγει «Άρση».

Στην εφαρμογή εμφανίζεται το σύνολο των επιβατικών Ι.Χ. οχημάτων και μοτοσικλετών ιδιοκτησίας του, ανεξαρτήτως της κατάστασής τους, βάσει του αριθμού κυκλοφορίας τους. Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος επιλέγει το όχημα ή τη μοτοσικλέτα, του οποίου ή της οποίας θέλει να άρει την ηλεκτρονική ακινησία και εφόσον η κατάστασή του/της είναι «σε ηλεκτρονική ακινησία» υποβάλει το αντίστοιχο αίτημα.

Ανάκληση του αιτήματος άρσης ακινησίας δύναται να πραγματοποιείται πριν την οριστικοποίηση του αιτήματος.

Με την έναρξη του αιτήματος της ηλεκτρονικής άρσης, εφόσον τα τέλη κυκλοφορίας δεν έχουν καταβληθεί για το τρέχον έτος, ενεργοποιείται επιλογή μέσω της οποίας εμφανίζεται το «έντυπο τελών κυκλοφορίας».

Στην περίπτωση ύπαρξης συνιδιοκτητών, μετά την υποβολή του αιτήματος άρσης, το αίτημα διαβιβάζεται προς αυτούς προκειμένου να το εγκρίνουν και τους αποστέλλεται σχετικό μήνυμα στην προσωπική θυρίδα στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του TAXISnet. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εγκρίσεων, οι συνιδιοκτήτες ενημερώνονται με όμοιο μήνυμα ή με αντίστοιχο email εφόσον έχουν δηλώσει διεύθυνση email στην προσωποποιημένη πληροφόρηση, για την άρση της ακινησίας του οχήματος.

Το αίτημα άρσης της ακινησίας οριστικοποιείται εφόσον επαληθευθεί από την ΑΑΔΕ η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας για το εν λόγω όχημα και ελεγχθεί η εγκυρότητα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Ως ημερομηνία άρσης λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία οριστικοποίησης του αιτήματος.

Αιτήματα άρσεων ακινησίας για τα οποία δεν εμφανίζεται είτε έγκυρη πληρωμή είτε έγκυρο ασφαλιστήριο συμβόλαιο δεν οριστικοποιούνται και διαγράφονται μετά την παρέλευση ενός μηνός.

Δηλώσεις στις ΔΟΥ

Περιπτώσεις για τις οποίες η θέση σε ακινησία δηλώνεται στη ΔΟΥ:

1. Η θέση οχήματος σε ακινησία και η άρση αυτής δηλώνεται στη ΔΟΥ που είναι αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος και όχι ηλεκτρονικά, στις εξής περιπτώσεις:

α. Κλοπής ή υπεξαίρεσης του οχήματος.

β. Κυκλοφορίας του οχήματος στο εξωτερικό.

γ. Μεταβίβασης του οχήματος η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί.

δ. Κατάσχεσης του οχήματος από δημόσια αρχή με τα στοιχεία κυκλοφορίας αυτού.

ε. Αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος από δημόσια αρχή.

στ. Παράδοσης στις εγκαταστάσεις της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων με σκοπό την οριστική διαγραφή του με ανακύκλωση.

ζ. Ολοσχερούς καταστροφής του οχήματος.

η. Πλειστηριασμού του οχήματος.

θ. Αποξένωσης του ιδιοκτήτη ή κατόχου από το όχημα, όπως στην περίπτωση περισυλλογής του από το δήμο ως εγκαταλελειμμένου.

ι. Κάθε άλλη περίπτωση όπου ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος δεν έχει στην κατοχή του είτε το όχημα είτε τα στοιχεία κυκλοφορίας του (άδεια και πινακίδες).

Για την απόδειξη των ως άνω ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος προσκομίζει στην αρμόδια ΔΟΥ τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά τα οποία εξετάζονται από τη ΔΟΥ πριν τη θέση του οχήματος σε ακινησία.

2. Εάν για όχημα που έχει τεθεί σε ακινησία συντρέξει μετά τη θέση του οχήματος σε ακινησία γεγονός εκ των αναφερομένων στις περιπτώσεις α-ι της προηγούμενης παραγράφου, ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος δηλώνει το γεγονός στην αρμόδια ΔΟΥ προσκομίζοντας και τα απαραίτητα έγγραφα.

3. Για τις περιπτώσεις που η κατάθεση των στοιχείων κυκλοφορίας γίνεται σε άλλη δημόσια αρχή και συντρέχει κάποιο από τα γεγονότα των περιπτώσεων της α-ι της παρ. 1, ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος δηλώνει το γεγονός στην αρμόδια ΔΟΥ προσκομίζοντας και τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα.

4. Σε περίπτωση αποβιώσαντος ιδιοκτήτη/συνιδιοκτήτη ή κατόχου, η ακινησία του οχήματος δηλώνεται στην αρμόδια ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματος του αποβιώσαντος.

Πηγή